Tag Archives: pre O-net คณิตศาสตร์ ม.6

Feb 10

แบบทดสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 พร้อมเฉลย

เหลืออีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสอบ onet สำหรับนักเรียน ม.6 กันแล้ว ซึ่งการสอบครั้งนี้สำคัญกับนักเรียนมาก เพราะมีโอกาสสอบกันคนละครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัว และคะแนนที่ได้ก็จะนำไปใช้ในการยื่นคะแนนเข้าแอดมิดชั่น ในวันนี้ก็เลยนำแนวข้อสอบมาให้ฝึกทำกันนะครับ แบบทดสอบ  Pre  O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  39 [DownLoad] คำชี้แจง  ข้อสอบ  จำนวน  40  ข้อ ๆ ละ 2.5  คะแนน  แบ่งเป็น  2  ส่วน ตอนที่ 1.เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ข้อที่ 1-32 ตอนที่ 2.ระบายคำตอบ  ข้อที่ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 พร้อมเฉลย