Tag Archives: แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2 หลักสูตร 2551

May 07

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2 (ฉบับอนุญาต) หลักสูตร 2551 ภายในไฟล์ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชาโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 13 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 3 ไฟล์ แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.2 (หน่วย 1-5)   [DownLoad] หน่วยการเรียนรู้ที่  1     จำนวนนับไม่เกิน 1,000 หน่วยการเรียนรู้ที่  2     การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 หน่วยการเรียนรู้ที่  3     การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 หน่วยการเรียนรู้ที่  4     แบบรูปและความสัมพันธ์     หน่วยการเรียนรู้ที่  5     … Read More

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Comments Off on แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2) หลักสูตร 2551