Tag Archives: เอกสาร Brand’s Summer Camp วิชาคณิตศาสตร์

Aug 09

รวมเอกสาร Brand’s Summer Camp วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2007 ถึง ปี 2013

เอกสารติววิชาคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่มีการติวฟรีและแจกเอกสารฟรีทั้งในรูปหนังสือและไฟล์ pdf ก็คือเอกสารแบนด์ซัมเมอร์แคมป์ ซึ่งจากที่สะสมและรวมรวมมาก็มีมาตั้งแต่อดีดในสมัยตั้งแต่ยังเป็น Onet Anet กันเลย ซึ่งไม่ว่าจะสมัยใดโจทย์เหล่านี้ก็ยังสามารถนำมาฝึกทำกันได้อยู่เสมอยิ่งฝึกทำโจทย์ได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีประสบการณ์กับโจทย์คณิตมากขึ้น และจะได้เห็นว่าแนวข้อสอบสมัยใหม่ๆนั้นก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจากสมัยก่อนนั้นเอง รูปแบบโจทย์ก็จะออกวนๆซ้ำๆคล้ายกันไปมา ดังนั้นหากได้ฝึกโทจทย์เหล่านี้ครบๆไม่ว่าจะปสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรูปแบบโควต้า รับดรง หรือแม้กระทั้งสอบ PAT 1  ในสมัยนี้ก็จะทำให้เราสามารถทำข้อสอบต่างๆนั้นได้ เอกสารคณิตศาสตร์แบนด์ตรงนี้ผมได้เก็บรวมรวมมาตั้งแต่ปี 2007 – 2013   รวมกันทั้งหมดถึง 7 ปี ทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณแบนด์ผู้ทำให้มีเอกสารดีๆมาแจกจ่ายให้ทุกๆท่านได้นำไปใช้พัฒนาความรู้กันครับ ———————————————————————————————– แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013 – คณิตศาสตร์ (O NET, PAT 1)     ส่วนที่ 1 (O NET) … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , , , , | Comments Off on รวมเอกสาร Brand’s Summer Camp วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2007 ถึง ปี 2013