Tag Archives: ข้อสอบ PAT 1 มีนาคม 2557

Mar 11

ข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 57 พร้อมเฉลย

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71    (มี.ค. 57) เป็นข้อสอบที่เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมา ภายในเป็นข้อสอบจะเขียนว่าวันเสาร์ที่  7 ธันวาคม 2556 นะครับ แต่เท่าที่สอบถามเด็ก น.ร. ของ อ. ที่ไปสอบมาแล้ว บอกว่าเป็นชุด มี.ค. 57 ที่พึ่งจะสอบไป ข้อสอบจะมี 2 ตอน ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด จำนวน 30 ข้อ (ข้อ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 57 พร้อมเฉลย