Tag Archives: ข้อสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13 พร้อมเฉลย ป.5-ป.6

Aug 14

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 14 ปี 2556 พร้อมตัวอย่างข้อสอบปีก่อน(2555)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศกำหนดการ โครงการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 สมัครสอบ 1 พฤษภาคม –  20 กันยายน 2556 ค่าสมัคร 250 บาท รายละเอียดโครงการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 14 ใบสมัคร โปรดอ่านก่อนทำการสมัครสอบแข่งขันชิงแชมป์ฯ ครั้งที่ 14   ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ (ป.5-ป6) ราชภัฏพระนคร แข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13 สอบ ตุลาคม 2555 พร้อมเฉลยคำตอบ [DownLoad]  

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Tagged | Comments Off on การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 14 ปี 2556 พร้อมตัวอย่างข้อสอบปีก่อน(2555)