Tag Archives: ข้อสอบความน่าจะเป็นพร้อมเฉลย

Nov 18

แบบฝึกหัดเรื่องการนับ(ความน่าจะเป็น ม.ปลาย) พร้อมเฉลยวิธีทำ

พอดีได้เจอรายงานเก่าๆที่เด็กนักเรียนทำไว้ เป็นโจทย์แบบฝึกหัดเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และความน่าจะเป็น เป็นแบบฝึกหัดในส่วนของเรื่องการนับ เป็นโจทย์แบบพื้นฐาน พร้อมเฉลยคำตอบแบบมีคำอธิบาย จำนวน 10 ข้อ ก็เลยเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ให้ใช้สำหรับนำไปฝึกทำหรือนำไปใช้ในการเรียนเรื่องนี้กันได้ก็เลยจัดการสแกนนำมาลงให้ [DownLoad]

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , , | Comments Off on แบบฝึกหัดเรื่องการนับ(ความน่าจะเป็น ม.ปลาย) พร้อมเฉลยวิธีทำ