Tag Archives: ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1

Mar 21

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต

มาละครับวันนี้ก็ใกล้ถึงวันเวลาที่จะสอบเข้า ม.1 ในปี 2559 นี้กันแล้ว สำหรับวันนี้ก็จะนำแนวข้อสอบเข้า ม. 1  พร้อมเฉลยแบบตัวเลือกมาให้ได้ลองทำกัน สำหรับข้อสอบชุดนี้เป็นแบบตัวเลือก 4 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ เป็นข้อสอบที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่ยากมาก เหมาะสำหรับแนวเตรียมสอบเข้า โรงเรียนทั่วๆไปกันนะครับ แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม .1 โรงเรียนรัฐบาล ชุด 1  [DownLoad]   md

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | Comments Off on แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต
Jan 13

ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 รร.หอวัง ปี 2548 ฉบับเต็ม

ข้อสอบเก่าเข้า ม.1 รร.หอวัง ปี 2548 [DownLoad] ข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2548 วิชาคณิตศาสตร์ ข้อ 41-80 เวลา 40 นาที ข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ ถึงแม้จะเป็นข้อสอบเก่า แต่ก็ยังสามารถใช้ในการนำมาฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์ในการทำโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมตัวในการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลต่างๆได้   md

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 รร.หอวัง ปี 2548 ฉบับเต็ม
Jan 14

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เก่าเข้าม.1 โรงเรียนหอวัง

หัวข้อนี้มาสลับเป็นเรื่องข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 กันบ้างนะครับ หลังจากช่วงนี้ลงแต่ข้อสอบ ม. ปลายกันมาตลอด ส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างข้อสอบเก่าโรงเรียนหอวังปีการศึกษา 2548 นำมาลงเป็นตัวอย่างให้จำนวน 10 ข้อ โดยข้อสอบส่วนนี้จะเป็นข้อสอบในเรื่องของจำนวน ใน  ข้อแรกข้อที่ 41 จะเป็นเรื่องจำนวนในการหารลงตัวพื้นฐานธรรมดา ส่วนข้อ 42-45 จะเป็นเรื่องของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ทั้ง 4ข้อ ข้อสอบ 4 ข้อนี้หากมีความรู้เรื่องการหา ห.ร.ม. ค.ร.น. แม่นๆก็สามารถทำได้สบายๆ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , , | Comments Off on ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เก่าเข้าม.1 โรงเรียนหอวัง
Aug 11

แนวข้อสอบจริงเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2552

ข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ เป็นข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าจริง เข้า ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง เมื่อปี 2552  เหมาะแก่การนำมาใช้ฝึกฝนทำ เพื่อเป็นแนวข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนต่างๆได้ รายละเอียดเอกสาร เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลยคำตอบแบบตัวเลือกไม่มีอธิบายคำตอบ [DownLoad]  ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 สาธิต ปี 2552 พร้อมเฉลย

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | 1 Comment
Mar 07

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้เป็นแนวข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ เหมาสำหรับใช้ฝึกฝนทำเพื่อนเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ในทุกๆโรงเรียน โดยเฉพาะสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตต่างๆ มีพร้อมฉลยแบบละเอียด [DownLoad ข้อสอบ] [เฉลยวิธีทำ] credit : สถาบันกวดวิชาบิ๊กเบรน  

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , , , | 1 Comment
Feb 11

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต ข้อสอบคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นข้อสอบจริงเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง ในปี 2550 ใช้เป็นแนวในการสอบเข้า เหมาะสำหรับฝึกฝนทำเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนต่างๆ มีระดับความยากพอประมาณ พร้อมเฉลยคำตอบแบบตัวเลือก [ข้อสอบปี 2550 พร้อมเฉลย] [md]

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | 1 Comment
Jan 22

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ ราชภัฏนครปฐม ปี 2551

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ ราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2551 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 40 ข้อ DownLoad  

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ ราชภัฏนครปฐม ปี 2551