Tag Archives: กำหนดการสอบ TEDED 2560

Jul 04

รายละเอียดกำหนดการ TEDET ประจำปี 2560

กำหนดการสอบ TEDED ปี 2560  ระดับชั้น ป.2- ม.3 รับสมัครถึง 14 ก.ค. 2560 สอบ 3 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามรูปเลยครับ   ใบสมัคร TEDET 2560 +รายละเอียด [Click] ใบสมัคร TEDET 2560 [Click]

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน, ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6, ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on รายละเอียดกำหนดการ TEDET ประจำปี 2560