Jan 13

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 4

04

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 4 เป็นข้อสอบที่มาจาก

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๒

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

หัวข้อย่อย 1.1  รากที่ n ของจำนวนจริง Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 4
Jan 10

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 3

03

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 3 เป็นข้อสอบที่มาจาก

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๑

บทที่ 3 จำนวนจริง

หัวข้อย่อย 3.1  จำนวนจริง (Real Numbers) Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 3
Dec 29

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 2

02

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 2 เป็นข้อสอบที่มาจาก

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๑

บทที่ 3 จำนวนจริง

หัวข้อย่อย 3.1  จำนวนจริง (Real Numbers) Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 2
Dec 28

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 1

01

บทความนี้จะเป็นบทความที่นำเอาข้อสอบคณิตศาสตร์ onet 2556 มาเฉลยให้ได้รับความรู้กันนะครับโดยที่จะเป็นการเฉลยข้อสอบและอ้างอิงถึงความรู้ที่ใช้ในการทำข้อสอบข้อนั้นๆ โดยวันนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ทำกระทู้แนวนี้ หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากบทความนี้เพื่อนำไปใช้เสริมความรู้ในการทำข้อสอบกันต่อไปนะครับ Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 1
Dec 24

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ และเฉลย ปี 2555 2556

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2555

วิชาคณิตศาสตร์+ เฉลย
วิชาฟิสิกส์ + เฉลย
วิชาเคมี + เฉลย
วิชาชีววิทยา + เฉลย
วิชาภาษาไทย + เฉลย
วิชาภาษาสังคม + เฉลย
วิชาภาษาอังกฤษ + เฉลย

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2556 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาภาษาไทย+เฉลย
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาสังคม+เฉลย
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาภาษาอังกฤษ + เฉลย
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาคณิตศาสตร์    เฉลยวิธีทำละเอียดคณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาฟิสิกส์     วิชาฟิสิกส์ + เฉลย
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาเคมี+เฉลย
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาชีววิทยา+เฉลย

ขอบคุณที่มา : จากหลายๆแหล่งที่ร่วมแบ่งปันความรู้

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ และเฉลย ปี 2555 2556
Nov 19

ข้อสอบ GAT PAT Admission เข้าปีการศึกษา 2553 พร้อมเฉลยและค่าสถิติต่างๆ

Post นี้ อ. ก็จะเป็นการรวบรวมข้อสอบเก่า เฉลย และข้อมูลสถิติในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2553 นะครับ เป็นการรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการใช้อ้างอิง ใช้ฝึกทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบครั้งปัจจุบัน โดย อ. จะค่อยๆรวมรวมข้อมูลที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะสามารถนำไปใช้ได้นะครับ

สำหรับการสมัคร Admission เข้าในปีการศึกษา 2553 นั้นจะมีการจัดสอบ GAT PAT ทั้งหมด 3 ครั้ง ประกอบไปด้วย

การสอบ GAT PAT เดือน กรกฎาคม 2552 (ครั้งที่ 2/2552)

การสอบ GAT PAT เดือน ตุลาคม 2552 (ครั้งที่ 3/2552)

และ การสอบ GAT PAT เดือน มีนาคม 2553 (ครั้งที่ 1/2553)

ซึ่งในการสอบทั้ง 3 ครั้งนี้สามารถเลือกครั้งที่คะแนนดีทีสุด ยื่นคะแนนเข้าสมัคร Admission เข้าในปี 2553 ได้  กดอ่านต่อเข้ามาได้เลยครับ Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Comments Off on ข้อสอบ GAT PAT Admission เข้าปีการศึกษา 2553 พร้อมเฉลยและค่าสถิติต่างๆ
Nov 18

แบบฝึกหัดเรื่องการนับ(ความน่าจะเป็น ม.ปลาย) พร้อมเฉลยวิธีทำ

พอดีได้เจอรายงานเก่าๆที่เด็กนักเรียนทำไว้ เป็นโจทย์แบบฝึกหัดเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และความน่าจะเป็น เป็นแบบฝึกหัดในส่วนของเรื่องการนับ เป็นโจทย์แบบพื้นฐาน พร้อมเฉลยคำตอบแบบมีคำอธิบาย จำนวน 10 ข้อ ก็เลยเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ให้ใช้สำหรับนำไปฝึกทำหรือนำไปใช้ในการเรียนเรื่องนี้กันได้ก็เลยจัดการสแกนนำมาลงให้

[DownLoad]

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , , | Comments Off on แบบฝึกหัดเรื่องการนับ(ความน่าจะเป็น ม.ปลาย) พร้อมเฉลยวิธีทำ
Nov 13

เฉลยข้อสอบ A-NET ปี 49 50 51

front-cover-ANET2[1]

ไปเจอเวปข้อสอบ A-NET ทุกวิชาและเฉลยข้อสอบแบบละเอียดมา เป็นโครงการที่ทำโดยนักศึกษาแพทย์ที่ได้ทำเฉลยข้อสอบ A-NET ในปี 49 50 51 โดยมีคำอธิบายโดยละเอียด สามารถเข้าไปโหลดในเวปหนังสือในโครงการพี่หมอขอเฉลย http://pmorbook.docchula.com/ ได้เลยนะครับ หรือจะกด link DownLoad จากที่นี่ก็ได้

ข้อสอบและเฉลยข้อสอบ A-NET (แยกตามปี)

ภายในไฟล์ก็จะประกอบไปด้วย

ข้อสอบ A-NET ปี 2551 ปี 2550 และปี 2549 ตามลำดับ

วิชาคณิตศาสตร์  พร้อมเฉลยวิธีทำละเอียด

วิชาวิทยาศาสตร์  (ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์) พร้อมเฉลยวิธีทำละเอียด

วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยวิธีทำละเอียด

วิชาภาษาไทย พร้อมเฉลยวิธีทำละเอียด

และวิชาสังคมศึกษา พร้อมเฉลยวิธีทำละเอียด

จัดได้ว่าเป็น e-book  เฉลยข้อสอบ A-NET ที่ละเอียดมากๆ มีคำอธิบายละเอียดครบทุกข้อและทุกวิชา เหมาะแก่การนำไปใช้ฝึกทำ และอ่านเพื่อเข้าใจในข้อสอบเก่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT PAT และสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม

credit :: http://pmorbook.docchula.com/

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on เฉลยข้อสอบ A-NET ปี 49 50 51
Nov 09

ข้อสอบ B-GAT B-PAT และ GAT PAT Admission เข้าปีการศึกษา 2552 พร้อมเฉลยและค่าสถิติ

เป็นการรวบรวมข้อสอบ GAT PAT ตั้งแต่เริ่ม ชุด B-GAT B-PAT และข้อสอบ GAT PAT ฉบับเดือน มีนาคม 2552 เพื่อใช้ในการสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2552 ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสอบ GAT PAT ในปีแรกสุดที่ได้ใช้ GAT PAT ในระบบ Admission เข้าเรียน

เริ่มต้นที่ ข้อสอบตัวอย่างสำหรับการเริ่มสอบ GAT PAT ซึ่งก็คือ

ข้อสอบ B-GAT และ B-PAT

เป็นเสมือนตัวอย่างแนวข้อสอบ GAT PAT ที่ทำมาให้ได้เห็นรูปแบบ ให้ได้ทำลองทำสอบดูก่อนเริ่มสอบ GAT PAT จริง

B-GAT
รหัสวิชา 71 วิชา ความถนัดทั่วไป
B-PAT
B-PAT 1 รหัสวิชา 61 วิชา วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์
B-PAT 2 รหัสวิชา 62 วิชา วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
B-PAT 3 รหัสวิชา 63 วิชา วัดศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร์
B-PAT 4 รหัสวิชา 64 วิชา วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
B-PAT 5 รหัสวิชา 65 วิชา วัดศักยภาพทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
B-PAT 6 รหัสวิชา 66 วิชา วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์

เฉลยเท่าที่หาได้ Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ B-GAT B-PAT และ GAT PAT Admission เข้าปีการศึกษา 2552 พร้อมเฉลยและค่าสถิติ
Status

ช่วงนี้กำลังหาสาเหตุที่ทำให้เวปพังอยู่ ก็คงยังไม่ค่อยได้อัพเดทไฟล์ต่าองๆในตอนนี้เท่าไหร่ ยังไม่รู้สาเหตุว่าอะไรที่ทำให้เวปเข้าไม่ได้ซักที ยังคงต้องหาจุดแก้กันต่อไป ดังนั้นหากเข้าเวปนี้แล้วไม่สามารถเปิดได้ก็คงต้องรอเวลาแล้วเข้าใหม่อีกทีไปก่อนละกันครับ – -“

Posted on by อ.สุชาต | Comments Off on เวปพังอีกแล้ว