Jan 12

โครงการฝึกสมองประลองปัญญา pretest ม.1 โรงเรียนหอวัง 2558

Read More »

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on โครงการฝึกสมองประลองปัญญา pretest ม.1 โรงเรียนหอวัง 2558
Dec 08

pretest ม.1โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปี 2558

  รับสมัคร              1 ธ.ค. 2557 – 24 ม.ค. 2558
  ทดสอบ                25 มกราคม 2558
  ประกาศผล            30 มกราคม 2558
  สมัครสอบออนไลน์    http://pretest.debsirin.ac.th
Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on pretest ม.1โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปี 2558
Dec 03

ข้อสอบ PAT1 พ.ย. 57 พร้อมเฉลย+ละเอียด

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71   (สอบ พฤศจิกายน 2557)

เป็นข้อสอบที่ อ. เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมานะครับ

วันที่สอบ วันเสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อสอบ จะมี 2 ตอน

ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ 6 คะแนน

ตอนที่ 2:  แบบอัตนัย  ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข
จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 31 – 45) ข้อละ 8 คะแนน

รวม 300 คะแนน

[DownLoad]   ข้อสอบ PAT1 พ.ย. 57 พร้อมเฉลยตัวเลือก

[DownLoad]  ข้อสอบ PAT1 พ.ย. 57 พร้อมเฉลยวิธีทำละเอียด

เครดิต : GTR MATH , เพจ facebook กลุ่มคณิตมัธยมปลาย, อ.ศิลา(ครูตูน)

*****************************************

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT1 พ.ย. 57 พร้อมเฉลย+ละเอียด
Oct 17

ข้อสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 13 ระดับ ป.5-6 พร้อมเฉลย

ข้อสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 13

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

สอบวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555

[DownLoad ข้อสอบพร้อมเฉลย]

 

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 13 ระดับ ป.5-6 พร้อมเฉลย
Aug 05

ระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ของ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

พอดี อ. ได้รับจดหมายมาจากทางสมาคมคณิตศาสตร์ที่เป็นสมาชิกอยู่ เปิดมาก็เจอเป็นระเบียบการและใบสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ของ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ก็เลยเอาข่าวและรายละเอียดมาลงเผื่อ นักเรียนสนใจที่จะไปสมัครสอบ เป็นประสบการณ์และ ทดสอบความสามารถกัน

ระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ของ

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีรายละเอียดแบบสรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้  :

การสอบมี 2 ประเภท คืด บุคคล และทีม แบ่งเป็นระดับ ประถมศึกษา , มัธยมต้น และ มัธยมปลาย

สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ถึง 15 กันยายน 2557

วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ส่วนรายละเอียดทั้งหมดและ ใบสมัคร โหลดดูได้จากไฟล์เลยนะครับ

[DownLoad ] รายละเอียดและใบสมัครสอบคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์ ปี 2557

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Tagged | Comments Off on ระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ของ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
Jul 21

เอกสาร “โครงการ “เมจิ เทนไซ ติวน้องสู่เส้นชัย เข้าม. 1 ปีที่ 2 “

เกี่ยวกับโครงการ “โครงการ “เมจิ เทนไซ ติวน้องสู่เส้นชัย เข้าม. 1 ปีที่ 2 “

  ในปัจจุบัน การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับต่างๆ ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งในระดับอุดมศึกษา ต่างใช้กระบวนการสอบคัดเลือกเป็นเกณฑ์หลัก ในการรับนักเรียนเข้าเรียนของโรงเรียนต่างๆ 
โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องสอบ 8 วิชา ตามสาระการเรียนรู้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นปีแรก รวมทั้งใช้ประกอบในการพิจารณาเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการสอบรอบปกติด้วย โดยสัดส่วนของคะแนนสอบเข้า 5 วิชาพื้นฐาน คือวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมกันในสัดส่วน 80% และจากคะแนนสอบ O-NET 20% ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า การที่จะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว ซีพี-เมจิ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษามาโดยตลอดจึงร่วมมือกับทรู คลิกไลฟ์จัดโครงการ “เมจิ เทนไซ ติวน้องสู่เส้นชัย เข้าม. 1” ขึ้นในปี 2555 และจัดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันชื่อดังต่างๆ มาให้ความรู้แก่เด็กในกลุ่มวิชาที่สำคัญในการสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์

  • 1. เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,200 คน มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการทำข้อสอบ กลุ่มวิชาที่สำคัญในการสอบได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ
  • 2. เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,200 คน มีเอกสารที่มีเนื้อหาครอบคลุมแนวข้อสอบ ในกลุ่มวิชาที่สำคัญในการสอบได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ
  • 3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบในกลุ่มวิชาที่สำคัญในการสอบได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการฯ
  • 4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเป็นแนวทาง ให้กับ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และ บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนที่เหมาะสม และเรียนรู้แนวทางการเตรียมความพร้อมร่วมกับนักเรียนในการเตรียมสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

เอกสารวิชา ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา พร้อมเฉลย [DownLoad]

เอกสารวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์  พร้อมเฉลย  [DownLoad]

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | Comments Off on เอกสาร “โครงการ “เมจิ เทนไซ ติวน้องสู่เส้นชัย เข้าม. 1 ปีที่ 2 “
May 21

ข้อสอบ PAT 1 เม.ย. 57 พร้อมเฉลย

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71   (เม.ย. 57)

เป็นข้อสอบที่เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมานะครับ ไม่ใช่ฉบับจากตัวข้อสอบจริง

ก็เลยไม่แน่ใจในตัวเลข หรือตัวโจทย์ต่างๆ ว่ามีความถูกต้อง 100% เหมือนข้อสอบทุกตัวแค่ไหน

ให้ได้เอามาฝึกฝนทำกัน เพื่อฝึกเตรียมความพร้อมก่อนสอบ pat 1 ในปี 2558

วันที่สอบ วันเสาร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

ข้อสอบในปีนี้ จะมี 2 ตอน

ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ 6 คะแนน

ตอนที่ 2:  แบบอัตนัย  ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข
จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 31 – 45) ข้อละ 8 คะแนน

*****************************************

[DownLoad 1]

แบบ 1 จะเป็นแบบไฟล์ PDF พิมพ์สวยงาม รายละเอียดครบ พร้อมเฉลยแบบตัวเลือก

เครดิต : GTR MATH

*****************************************

[DownLoad 2]

แบบ 2 จะเป็นแบบไฟล์ word เหมาสำหรับเอาไปใช้ copy ทำงานต่อได้เลย แต่คำในโจทย์ต่างๆจะดูย่อกว่าแบบแรกที่จะดูละเอียดครบว่า  และก็จะมีเฉลยคำตอบให้ท้ายชุดเช่นกัน

เครดิต : นาย ณัฐสรณ์ เส็งเฮ้า จากในเพจ facebook คณิตมัธยมปลาย

*****************************************

 

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT 1 เม.ย. 57 พร้อมเฉลย
Mar 28

ผล O-NET ม.6 อึ้ง! คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่งทุกวิชาเว้น “พละ” พบต่ำสุด 0 คะแนนถึง 5 วิชา

 สทศ.ประกาศผลคะแนน O-NET ม.6 อึ้ง! เฉลี่ยยังต่ำกว่าครึ่งทุกวิชา เว้น “สุขศึกษาและพลศึกษา” ด้านไทย-อังกฤษ-คณิต-ศิลปะ-การงานอาชีพ ต่ำสุด 0 คะแนน อ้างคะแนนลดลง เพราะข้อสอบค่อนข้างยาก ระบุเด็กได้ 0 คะแนนมีไม่มาก เหตุทำข้อสอบไม่ได้ ทำไม่ครบ ชี้สรุปไม่ได้ว่าเด็กไม่ตั้งใจสอบ

วันนี้ (27 มี.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 15-16 ก.พ. 2557 โดยขณะนี้ สทศ.ได้ทำการประกาศผลสอบ O-NET แล้วซึ่งเร็วกว่ากำหนดการประกาศผลสอบเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 31 มี.ค. 2557 ทั้งนี้ สทศ.ได้วิเคราะห์ค่าสถิติของการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามวิชา ดังนี้ ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 413,819 คน คะแนนเฉลี่ย 49.26 คะแนน สูงสุด 97.50 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน สังคมศึกษา ผู้เข้าสอบ 414,955 คน คะแนนเฉลี่ย 33.02 คะแนน สูงสุด 86.88 คะแนน ต่ำสุด 1.25 คะแนน ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 414,688 คน คะแนนเฉลี่ย 25.35 คะแนน สูงสุด 98.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 414,984 คน คะแนนเฉลี่ย 20.48 คะแนน สูงสุด 100.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 413,839 คน คะแนนเฉลี่ย 30.48 คะแนน สูงสุด 93.00 คะแนน ต่ำสุด 3.00 คะแนน สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้เข้าสอบ 413,458 คน คะแนนเฉลี่ย 62.03 คะแนน สูงสุด 97.50 คะแนน ต่ำสุด 2.50 คะแนน ศิลปะ ผู้เข้าสอบ 413,417 คน คะแนนเฉลี่ย 29.00 คะแนน สูงสุด 71.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้เข้าสอบ 413,400 คน คะแนนเฉลี่ย 49.98 คะแนน สูงสุด 90.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับภาพรวมคะแนน O-NET ม.6 ปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งคะแนนอยู่ในระดับนี้มาตลอด ดังนั้น การที่เด็กทำคะแนนได้ต่ำ ไม่ถึงครึ่งจึงสะท้อนชัดเจนว่า โรงเรียนควรจะปรับปรุงการเรียนการสอน ที่เน้นเรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์มากขึ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่ก็มีเรื่องน่าดีใจคือ ปีนี้นักเรียนทำคะแนนได้เพิ่มขึ้น 4 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เฉลี่ยเพิ่มขึ้นวิชาละ 2-8 คะแนน ส่วนวิชาที่คะแนนลดลง คือ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ เฉลี่ยลดลง วิชาละ 2-3 คะแนน ซึ่งถือว่าไม่มาก

“จากการวิเคราะห์พบว่า วิชาที่นักเรียนทำคะแนนลดเป็นเพราะข้อสอบค่อนข้างยาก ส่วนวิชาที่เพิ่ม ความยากง่ายอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนที่มีเด็กทำคะแนนได้ 0 ในวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และการงานอาชีพฯ นั้น เท่าที่ดู มีเด็กทำได้คะแนน 0 จำนวนไม่มาก คิดเป็น 0.05% ของผู้เข้าสอบทั้งหมดในแต่ละวิชาเท่านั้น ซึ่งมี 2 สาเหตุคือ เด็กทำข้อสอบไม่ได้ หรือเด็กทำข้อสอบไม่ครบ แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเด็กไม่ตั้งใจสอบ เพราะO-NET เป็นการสอบรวมยอดความรู้ที่เน้นการนำไปใช้ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นโรงเรียนควรนำผลสอบที่ออกไปไปขับเคลื่อนการเรียนการสอนให้ดีขึ้น” ผอ.สทศ.กล่าว

ผอ.สทศ.กล่าวต่อว่า สำหรับมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนน O-NET ผ่านทางระบบ RPS ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ในส่วนของนักเรียน ครูอาจารย์ หรือโรงเรียนที่ต้องการดูผลสอบจำแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้งโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ที่ต้องการนำผลคะแนน O-NET และค่าสถิติต่างๆ ไปใช้สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์เช่นกัน ทั้งนี้ สทศ.จะเปิดให้นักเรียนขอยื่นดูกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 โดยวิธีการยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือ มอบผู้แทน ในวันที่ 28-30 มี.ค. 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ณ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 ค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน สามารถดาวน์โหลดใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบได้ทางเว็บไซต์ สทศ.หรือมารับที่ สทศ.พร้อมสำเนาบัตรประชาชน กรณีมอบให้ผู้อื่นยื่นคำร้องแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนผู้สอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องแทน โดย สทศ.จะเปิดให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET วันพุธที่ 9 เม.ย. 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 มีนาคม 2557

 

ค่าสถิติ การสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556

stat_onetM6_2556

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Comments Off on ผล O-NET ม.6 อึ้ง! คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่งทุกวิชาเว้น “พละ” พบต่ำสุด 0 คะแนนถึง 5 วิชา
Mar 11

ข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 57 พร้อมเฉลย

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71    (มี.ค. 57)

เป็นข้อสอบที่เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมา

ภายในเป็นข้อสอบจะเขียนว่าวันเสาร์ที่  7 ธันวาคม 2556 นะครับ

แต่เท่าที่สอบถามเด็ก น.ร. ของ อ. ที่ไปสอบมาแล้ว บอกว่าเป็นชุด มี.ค. 57 ที่พึ่งจะสอบไป

ข้อสอบจะมี 2 ตอน

ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ 6 คะแนน

ตอนที่ 2:  แบบอัตนัย  ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข
จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 31 – 45) ข้อละ 8 คะแนน

[DownLoad]

Credit : พชร อูบุนตู้ ,เพจ facebook คณิตมัธยมปลาย, gtrmath

[เฉลยตำตอบแบบตัวเลือก]

 เฉลยละเอียด  Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 57 พร้อมเฉลย
Feb 10

แบบทดสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 พร้อมเฉลย

เหลืออีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสอบ onet สำหรับนักเรียน ม.6 กันแล้ว ซึ่งการสอบครั้งนี้สำคัญกับนักเรียนมาก เพราะมีโอกาสสอบกันคนละครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัว และคะแนนที่ได้ก็จะนำไปใช้ในการยื่นคะแนนเข้าแอดมิดชั่น ในวันนี้ก็เลยนำแนวข้อสอบมาให้ฝึกทำกันนะครับ

แบบทดสอบ  Pre  O-NET

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  39

[DownLoad]

คำชี้แจง  ข้อสอบ  จำนวน  40  ข้อ ๆ ละ 2.5  คะแนน  แบ่งเป็น  2  ส่วน

ตอนที่ 1.เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ข้อที่ 1-32

ตอนที่ 2.ระบายคำตอบ  ข้อที่ 33 – 40

พร้อมเฉลยตัวเลือกนะครับ

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 พร้อมเฉลย