May 21

ข้อสอบ PAT 1 เม.ย. 57 พร้อมเฉลย

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71   (เม.ย. 57)

เป็นข้อสอบที่เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมานะครับ ไม่ใช่ฉบับจากตัวข้อสอบจริง

ก็เลยไม่แน่ใจในตัวเลข หรือตัวโจทย์ต่างๆ ว่ามีความถูกต้อง 100% เหมือนข้อสอบทุกตัวแค่ไหน

ให้ได้เอามาฝึกฝนทำกัน เพื่อฝึกเตรียมความพร้อมก่อนสอบ pat 1 ในปี 2558

วันที่สอบ วันเสาร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

ข้อสอบในปีนี้ จะมี 2 ตอน

ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ 6 คะแนน

ตอนที่ 2:  แบบอัตนัย  ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข
จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 31 – 45) ข้อละ 8 คะแนน

*****************************************

[DownLoad 1]

แบบ 1 จะเป็นแบบไฟล์ PDF พิมพ์สวยงาม รายละเอียดครบ พร้อมเฉลยแบบตัวเลือก

เครดิต : GTR MATH

*****************************************

[DownLoad 2]

แบบ 2 จะเป็นแบบไฟล์ word เหมาสำหรับเอาไปใช้ copy ทำงานต่อได้เลย แต่คำในโจทย์ต่างๆจะดูย่อกว่าแบบแรกที่จะดูละเอียดครบว่า  และก็จะมีเฉลยคำตอบให้ท้ายชุดเช่นกัน

เครดิต : นาย ณัฐสรณ์ เส็งเฮ้า จากในเพจ facebook คณิตมัธยมปลาย

*****************************************

 

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT 1 เม.ย. 57 พร้อมเฉลย
Mar 28

ผล O-NET ม.6 อึ้ง! คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่งทุกวิชาเว้น “พละ” พบต่ำสุด 0 คะแนนถึง 5 วิชา

 สทศ.ประกาศผลคะแนน O-NET ม.6 อึ้ง! เฉลี่ยยังต่ำกว่าครึ่งทุกวิชา เว้น “สุขศึกษาและพลศึกษา” ด้านไทย-อังกฤษ-คณิต-ศิลปะ-การงานอาชีพ ต่ำสุด 0 คะแนน อ้างคะแนนลดลง เพราะข้อสอบค่อนข้างยาก ระบุเด็กได้ 0 คะแนนมีไม่มาก เหตุทำข้อสอบไม่ได้ ทำไม่ครบ ชี้สรุปไม่ได้ว่าเด็กไม่ตั้งใจสอบ

วันนี้ (27 มี.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 15-16 ก.พ. 2557 โดยขณะนี้ สทศ.ได้ทำการประกาศผลสอบ O-NET แล้วซึ่งเร็วกว่ากำหนดการประกาศผลสอบเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 31 มี.ค. 2557 ทั้งนี้ สทศ.ได้วิเคราะห์ค่าสถิติของการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามวิชา ดังนี้ ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 413,819 คน คะแนนเฉลี่ย 49.26 คะแนน สูงสุด 97.50 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน สังคมศึกษา ผู้เข้าสอบ 414,955 คน คะแนนเฉลี่ย 33.02 คะแนน สูงสุด 86.88 คะแนน ต่ำสุด 1.25 คะแนน ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 414,688 คน คะแนนเฉลี่ย 25.35 คะแนน สูงสุด 98.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 414,984 คน คะแนนเฉลี่ย 20.48 คะแนน สูงสุด 100.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 413,839 คน คะแนนเฉลี่ย 30.48 คะแนน สูงสุด 93.00 คะแนน ต่ำสุด 3.00 คะแนน สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้เข้าสอบ 413,458 คน คะแนนเฉลี่ย 62.03 คะแนน สูงสุด 97.50 คะแนน ต่ำสุด 2.50 คะแนน ศิลปะ ผู้เข้าสอบ 413,417 คน คะแนนเฉลี่ย 29.00 คะแนน สูงสุด 71.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้เข้าสอบ 413,400 คน คะแนนเฉลี่ย 49.98 คะแนน สูงสุด 90.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับภาพรวมคะแนน O-NET ม.6 ปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งคะแนนอยู่ในระดับนี้มาตลอด ดังนั้น การที่เด็กทำคะแนนได้ต่ำ ไม่ถึงครึ่งจึงสะท้อนชัดเจนว่า โรงเรียนควรจะปรับปรุงการเรียนการสอน ที่เน้นเรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์มากขึ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่ก็มีเรื่องน่าดีใจคือ ปีนี้นักเรียนทำคะแนนได้เพิ่มขึ้น 4 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เฉลี่ยเพิ่มขึ้นวิชาละ 2-8 คะแนน ส่วนวิชาที่คะแนนลดลง คือ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ เฉลี่ยลดลง วิชาละ 2-3 คะแนน ซึ่งถือว่าไม่มาก

“จากการวิเคราะห์พบว่า วิชาที่นักเรียนทำคะแนนลดเป็นเพราะข้อสอบค่อนข้างยาก ส่วนวิชาที่เพิ่ม ความยากง่ายอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนที่มีเด็กทำคะแนนได้ 0 ในวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และการงานอาชีพฯ นั้น เท่าที่ดู มีเด็กทำได้คะแนน 0 จำนวนไม่มาก คิดเป็น 0.05% ของผู้เข้าสอบทั้งหมดในแต่ละวิชาเท่านั้น ซึ่งมี 2 สาเหตุคือ เด็กทำข้อสอบไม่ได้ หรือเด็กทำข้อสอบไม่ครบ แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเด็กไม่ตั้งใจสอบ เพราะO-NET เป็นการสอบรวมยอดความรู้ที่เน้นการนำไปใช้ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นโรงเรียนควรนำผลสอบที่ออกไปไปขับเคลื่อนการเรียนการสอนให้ดีขึ้น” ผอ.สทศ.กล่าว

ผอ.สทศ.กล่าวต่อว่า สำหรับมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนน O-NET ผ่านทางระบบ RPS ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ในส่วนของนักเรียน ครูอาจารย์ หรือโรงเรียนที่ต้องการดูผลสอบจำแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้งโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ที่ต้องการนำผลคะแนน O-NET และค่าสถิติต่างๆ ไปใช้สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์เช่นกัน ทั้งนี้ สทศ.จะเปิดให้นักเรียนขอยื่นดูกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 โดยวิธีการยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือ มอบผู้แทน ในวันที่ 28-30 มี.ค. 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ณ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 ค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน สามารถดาวน์โหลดใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบได้ทางเว็บไซต์ สทศ.หรือมารับที่ สทศ.พร้อมสำเนาบัตรประชาชน กรณีมอบให้ผู้อื่นยื่นคำร้องแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนผู้สอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องแทน โดย สทศ.จะเปิดให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET วันพุธที่ 9 เม.ย. 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 มีนาคม 2557

 

ค่าสถิติ การสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556

stat_onetM6_2556

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Comments Off on ผล O-NET ม.6 อึ้ง! คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่งทุกวิชาเว้น “พละ” พบต่ำสุด 0 คะแนนถึง 5 วิชา
Mar 11

ข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 57 พร้อมเฉลย

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71    (มี.ค. 57)

เป็นข้อสอบที่เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมา

ภายในเป็นข้อสอบจะเขียนว่าวันเสาร์ที่  7 ธันวาคม 2556 นะครับ

แต่เท่าที่สอบถามเด็ก น.ร. ของ อ. ที่ไปสอบมาแล้ว บอกว่าเป็นชุด มี.ค. 57 ที่พึ่งจะสอบไป

ข้อสอบจะมี 2 ตอน

ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ 6 คะแนน

ตอนที่ 2:  แบบอัตนัย  ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข
จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 31 – 45) ข้อละ 8 คะแนน

[DownLoad]

Credit : พชร อูบุนตู้ ,เพจ facebook คณิตมัธยมปลาย, gtrmath

[เฉลยตำตอบแบบตัวเลือก]

 เฉลยละเอียด  Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 57 พร้อมเฉลย
Feb 10

แบบทดสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 พร้อมเฉลย

เหลืออีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสอบ onet สำหรับนักเรียน ม.6 กันแล้ว ซึ่งการสอบครั้งนี้สำคัญกับนักเรียนมาก เพราะมีโอกาสสอบกันคนละครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัว และคะแนนที่ได้ก็จะนำไปใช้ในการยื่นคะแนนเข้าแอดมิดชั่น ในวันนี้ก็เลยนำแนวข้อสอบมาให้ฝึกทำกันนะครับ

แบบทดสอบ  Pre  O-NET

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  39

[DownLoad]

คำชี้แจง  ข้อสอบ  จำนวน  40  ข้อ ๆ ละ 2.5  คะแนน  แบ่งเป็น  2  ส่วน

ตอนที่ 1.เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ข้อที่ 1-32

ตอนที่ 2.ระบายคำตอบ  ข้อที่ 33 – 40

พร้อมเฉลยตัวเลือกนะครับ

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 พร้อมเฉลย
Feb 04

ข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555)

ที่ตั้งใจไว้อยากทำเฉลย onet 2556 (ปีการศึกษา 2555) ให้ได้เยอะ หรือว่าทั้งหมดแต่ด้วยสารพัดงานที่มี และความขี้เกียจที่ไม่น้อยหน้าทำให้คิดว่าคงไม่อาจทำได้แน่ๆเลยก็เลยคิดว่าเอาข้อสอบที่เจอมาลงไว้ให้ดีกว่าเพื่อให้ นร. และครู อาจารย์ทั้งหลายได้นำไปใช้ประโยชน์ในการสอบ onet ที่ใกล้จะถึงนี้แล้ว

ไฟล์นี้จะเป็นข้อสอบ onet คณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยวิธีทำแบบละเอียดทั้งหมด

ข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555)

credit :

กลุ่มเฟสบุกคณิตศาสตร์มัธยมปลาย

rath center ผู้พิมพ์ข้อสอบและผู้เฉลย

 

ส่วนข้อสอบ onet เก่าปีก่อนๆดูได้ที่ http://sckmath.in.th/?page_id=509 นะครับ

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555)
Jan 15

การสอบ Pre-Test ม.1 โรงเรียนต่างๆ

การสอบแข่งขันเข้า ม.1 นั้นมีการแข่งขันสูงวิธีที่จะรู้ว่าลูกๆของเรานั้นพร้อมแค่ไหนสำหรับการสอบครั้งนี้ ก็คือการทดลองลงสนามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสนามสอบแข่งขันวิชาการ และ ในอีกสนามหนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือการสอบ pretest ในวันนี้ผมก็จะเอาข่าวการสมัครสอบ pretest เข้า ม.1 ที่ยังเหลือๆอยู่มาลงให้ ว่าไปก็ลงช้าไปหน่อย เพราะหลายๆที่ก็รับสมัครและจะเริ่มสอบกันแล้ว ก็มาดูซิว่ายังพอเหลือที่ไหนที่ยังสมัครได้กันบาง ^^

โรงเรียนหอวัง  http://www.horwang.ac.th

นักเรียนชั้นป.5-6 ทดลองสอบข้อสอบเข้า ม.1 โครงการฝึกสมองประลองปัญญา
รับสมัคร วันที่ 2-22 มกราคม 2557 (คลิกดูรายละเอียด
เนื่องจากโรงเรียน “ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ”
จึงงดการรับใบสมัครโครงการฝึกสมองประลองปัญญา วันที่ 13 ถึง 15 ม.ค. 2557

************************************

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน   http://www.satitpatumwan.ac.th

 

ประกาศรับสมัครการทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้น ป.4 – ป.6

 

************************************

โรงเรียนเทพศิรินทร์   http://www.debsirin.ac.th

รับสมัครทดสอบเพื่อเตรียมศึกษาต่อชั้น ม.1 (DS-Pre-Test ‘ 57)

กำหนดการ
  รับสมัคร              2-25 มกราคม 2557
  ชำระเงิน               4-25 มกราคม 2557
  ทดสอบ                26 มกราคม 2557
  ประกาศผล            5 กุมภาพันธ์ 2557
  สมัครสอบออนไลน์    http://pretest.debsirin.ac.th
ที่มา http://pretest.debsirin.ac.th/
************************************

 

 

 

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Tagged | Comments Off on การสอบ Pre-Test ม.1 โรงเรียนต่างๆ
Jan 14

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เก่าเข้าม.1 โรงเรียนหอวัง

H01

หัวข้อนี้มาสลับเป็นเรื่องข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 กันบ้างนะครับ หลังจากช่วงนี้ลงแต่ข้อสอบ ม. ปลายกันมาตลอด ส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างข้อสอบเก่าโรงเรียนหอวังปีการศึกษา 2548 นำมาลงเป็นตัวอย่างให้จำนวน 10 ข้อ โดยข้อสอบส่วนนี้จะเป็นข้อสอบในเรื่องของจำนวน ใน  ข้อแรกข้อที่ 41 จะเป็นเรื่องจำนวนในการหารลงตัวพื้นฐานธรรมดา

41

ส่วนข้อ 42-45 จะเป็นเรื่องของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ทั้ง 4ข้อ

ข้อสอบ 4 ข้อนี้หากมีความรู้เรื่องการหา ห.ร.ม. ค.ร.น. แม่นๆก็สามารถทำได้สบายๆ

42

Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , , | Comments Off on ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เก่าเข้าม.1 โรงเรียนหอวัง
Jan 13

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 4

04

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 4 เป็นข้อสอบที่มาจาก

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๒

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

หัวข้อย่อย 1.1  รากที่ n ของจำนวนจริง Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 4
Jan 10

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 3

03

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 3 เป็นข้อสอบที่มาจาก

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๑

บทที่ 3 จำนวนจริง

หัวข้อย่อย 3.1  จำนวนจริง (Real Numbers) Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 3
Dec 29

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 2

02

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 2 เป็นข้อสอบที่มาจาก

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๑

บทที่ 3 จำนวนจริง

หัวข้อย่อย 3.1  จำนวนจริง (Real Numbers) Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 2