Oct 02

เอกสาร หนังสือเรียนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2015 (ตุลาคม 2558)

หนังสือเรียนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2015 (ตุลาคม 2558)

ช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่การสอบ GAT PAT สำหรับครั้งที่ 1 ของ นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 แล้ว

สำหรับโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ก็เป็นโครงการหนึ่งที่มีการจัดขึ้นมาทุกๆปีมาตลอด

และมีการให้ Download เอกสารหนังสือได้ และตอนนี้รอบ ต.ค. 2558 ก็เปิดเอกสารให้โหลดกันได้แล้วนะครับ ไปโหลดกันได้เลยที่  [DownLoad]

 

 

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on เอกสาร หนังสือเรียนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2015 (ตุลาคม 2558)
Sep 07

ข้อสอบ PAT1 มี.ค. 58 พร้อมเฉลยแนวคิดละเอียด

เป็นข้อสอบ + เฉลยคำตอบ + เฉลยแนวคิดละเอียด (สมบูรณ์)
PAT1 (ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558)[Download]

วันที่สอบ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

ข้อสอบ จะมี 2 ตอน

ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ 6 คะแนน

ตอนที่ 2:  แบบอัตนัย  ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข
จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 31 – 45) ข้อละ 8 คะแนน

รวม 300 คะแนน

ขอขอบคุณ เครดิต : เพจ GTRmath , เพจ คณิตมัธยมปลาย

md

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT1 มี.ค. 58 พร้อมเฉลยแนวคิดละเอียด
May 14

เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (2555-2556)

E-Book เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา [DownLoad]
เป็นตัวอย่างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ประจำปีการศึกษา 2555-2556

ภายในเล่มประกอบด้วยแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

พร้อมเฉลยแบบแนวคิดข้อสอบ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ

โดยในข้อสอบจะมี 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 จะเป็นแบบฉบับภาษาไทย และ ฉบับที่ 2 จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (2555-2556)
Apr 10

เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (2555-2556)

E-Book เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา [DownLoad]
เป็นตัวอย่างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ประจำปีการศึกษา 2555-2556

ภายในเล่มประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์พร้อมเฉลยแนวคิดข้อสอบ

โดยข้อสอบจะมี 2 ปี คือ 2555 และ 2556 และจะมี 2 รอบคือ

รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รอบสอง ระดับประเทศ

แบ่งเป็น

ฉบับที่ 1 จะเป็นแบบฉบับภาษาไทย และ ฉบับที่ 2 จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (2555-2556)
Feb 02

ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

[DownLoad]

ชื่อหนังสือ
ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้แต่ง
โครงการ TIMSS 2011 THAILAND
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

ISBN
978 – 616 – 7235 – 52 – 3

จํานวนพิมพ์
2,000 เล่ม

ปีที่พิมพ์
2556

พิมพ์ที่
บริษัทแอดวานซ์พริ้นติ้งเซอร์วิสจํากัด
90/3  หมู่ 4 ตําบลบางโฉลงอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2203-1147  โทรสาร 0-2203-1146

เนื้อหาในเอกสารเล่มนี้ได้รับอนุญาตจากสมาคมIEA ให้เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงเพื่อนําไปจําหน่ายทางการค้า

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Jan 12

pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2556

แบบทดสอบ Pre O-NET ป.6 ชุดที่ 2 [DownLoad]

ข้อสอบชุดนี้ เป็นข้อสอบไว้ฝึกฝนลองทำในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET

จัดทำโดย

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3

ไม่มีเฉลยนะครับ

credit เวป : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2556
Jan 12

pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2556

แบบทดสอบ Pre O-NET ชุดที่ 2 [DownLoad]

ข้อสอบชุดนี้ เป็นข้อสอบไว้ฝึกฝนลองทำในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET

จัดทำโดย

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3

ไม่มีเฉลยนะครับ

credit เวป : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 

 

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2556
Jan 12

โครงการฝึกสมองประลองปัญญา pretest ม.1 โรงเรียนหอวัง 2558

Read More »

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on โครงการฝึกสมองประลองปัญญา pretest ม.1 โรงเรียนหอวัง 2558
Dec 08

pretest ม.1โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปี 2558

  รับสมัคร              1 ธ.ค. 2557 – 24 ม.ค. 2558
  ทดสอบ                25 มกราคม 2558
  ประกาศผล            30 มกราคม 2558
  สมัครสอบออนไลน์    http://pretest.debsirin.ac.th
Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on pretest ม.1โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปี 2558
Dec 03

ข้อสอบ PAT1 พ.ย. 57 พร้อมเฉลย+ละเอียด

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71   (สอบ พฤศจิกายน 2557)

เป็นข้อสอบที่ อ. เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมานะครับ

วันที่สอบ วันเสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อสอบ จะมี 2 ตอน

ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ 6 คะแนน

ตอนที่ 2:  แบบอัตนัย  ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข
จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 31 – 45) ข้อละ 8 คะแนน

รวม 300 คะแนน

[DownLoad]   ข้อสอบ PAT1 พ.ย. 57 พร้อมเฉลยตัวเลือก

[DownLoad]  ข้อสอบ PAT1 พ.ย. 57 พร้อมเฉลยวิธีทำละเอียด

เครดิต : GTR MATH , เพจ facebook กลุ่มคณิตมัธยมปลาย, อ.ศิลา(ครูตูน)

*****************************************

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT1 พ.ย. 57 พร้อมเฉลย+ละเอียด