Jan 15

การสอบ Pre-Test ม.1 โรงเรียนต่างๆ

การสอบแข่งขันเข้า ม.1 นั้นมีการแข่งขันสูงวิธีที่จะรู้ว่าลูกๆของเรานั้นพร้อมแค่ไหนสำหรับการสอบครั้งนี้ ก็คือการทดลองลงสนามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสนามสอบแข่งขันวิชาการ และ ในอีกสนามหนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือการสอบ pretest ในวันนี้ผมก็จะเอาข่าวการสมัครสอบ pretest เข้า ม.1 ที่ยังเหลือๆอยู่มาลงให้ ว่าไปก็ลงช้าไปหน่อย เพราะหลายๆที่ก็รับสมัครและจะเริ่มสอบกันแล้ว ก็มาดูซิว่ายังพอเหลือที่ไหนที่ยังสมัครได้กันบาง ^^

โรงเรียนหอวัง  http://www.horwang.ac.th

นักเรียนชั้นป.5-6 ทดลองสอบข้อสอบเข้า ม.1 โครงการฝึกสมองประลองปัญญา
รับสมัคร วันที่ 2-22 มกราคม 2557 (คลิกดูรายละเอียด
เนื่องจากโรงเรียน “ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ”
จึงงดการรับใบสมัครโครงการฝึกสมองประลองปัญญา วันที่ 13 ถึง 15 ม.ค. 2557

************************************

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน   http://www.satitpatumwan.ac.th

 

ประกาศรับสมัครการทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้น ป.4 – ป.6

 

************************************

โรงเรียนเทพศิรินทร์   http://www.debsirin.ac.th

รับสมัครทดสอบเพื่อเตรียมศึกษาต่อชั้น ม.1 (DS-Pre-Test ‘ 57)

กำหนดการ
  รับสมัคร              2-25 มกราคม 2557
  ชำระเงิน               4-25 มกราคม 2557
  ทดสอบ                26 มกราคม 2557
  ประกาศผล            5 กุมภาพันธ์ 2557
  สมัครสอบออนไลน์    http://pretest.debsirin.ac.th
ที่มา http://pretest.debsirin.ac.th/
************************************

 

 

 

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Tagged | Leave a comment
Jan 14

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เก่าเข้าม.1 โรงเรียนหอวัง

H01

หัวข้อนี้มาสลับเป็นเรื่องข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 กันบ้างนะครับ หลังจากช่วงนี้ลงแต่ข้อสอบ ม. ปลายกันมาตลอด ส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างข้อสอบเก่าโรงเรียนหอวังปีการศึกษา 2548 นำมาลงเป็นตัวอย่างให้จำนวน 10 ข้อ โดยข้อสอบส่วนนี้จะเป็นข้อสอบในเรื่องของจำนวน ใน  ข้อแรกข้อที่ 41 จะเป็นเรื่องจำนวนในการหารลงตัวพื้นฐานธรรมดา

41

ส่วนข้อ 42-45 จะเป็นเรื่องของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ทั้ง 4ข้อ

ข้อสอบ 4 ข้อนี้หากมีความรู้เรื่องการหา ห.ร.ม. ค.ร.น. แม่นๆก็สามารถทำได้สบายๆ

42

Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , , , | Leave a comment
Jan 13

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 4

04

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 4 เป็นข้อสอบที่มาจาก

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๒

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

หัวข้อย่อย 1.1  รากที่ n ของจำนวนจริง Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Leave a comment
Jan 10

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 3

03

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 3 เป็นข้อสอบที่มาจาก

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๑

บทที่ 3 จำนวนจริง

หัวข้อย่อย 3.1  จำนวนจริง (Real Numbers) Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Leave a comment
Dec 29

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 2

02

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 2 เป็นข้อสอบที่มาจาก

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๑

บทที่ 3 จำนวนจริง

หัวข้อย่อย 3.1  จำนวนจริง (Real Numbers) Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Leave a comment
Dec 28

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 1

01

บทความนี้จะเป็นบทความที่นำเอาข้อสอบคณิตศาสตร์ onet 2556 มาเฉลยให้ได้รับความรู้กันนะครับโดยที่จะเป็นการเฉลยข้อสอบและอ้างอิงถึงความรู้ที่ใช้ในการทำข้อสอบข้อนั้นๆ โดยวันนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ทำกระทู้แนวนี้ หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากบทความนี้เพื่อนำไปใช้เสริมความรู้ในการทำข้อสอบกันต่อไปนะครับ Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Leave a comment
Dec 24

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ และเฉลย ปี 2555 2556

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2555

- วิชาคณิตศาสตร์+ เฉลย
- วิชาฟิสิกส์ + เฉลย
- วิชาเคมี + เฉลย
- วิชาชีววิทยา + เฉลย
- วิชาภาษาไทย + เฉลย
- วิชาภาษาสังคม + เฉลย
- วิชาภาษาอังกฤษ + เฉลย

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2556 พร้อมเฉลย

- ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาภาษาไทย+เฉลย
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาสังคม+เฉลย
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาภาษาอังกฤษ + เฉลย
- ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาคณิตศาสตร์    เฉลยวิธีทำละเอียดคณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ
- ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาฟิสิกส์     วิชาฟิสิกส์ + เฉลย
- ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาเคมี+เฉลย
- ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาชีววิทยา+เฉลย

ขอบคุณที่มา : จากหลายๆแหล่งที่ร่วมแบ่งปันความรู้

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Leave a comment
Nov 19

ข้อสอบ GAT PAT Admission เข้าปีการศึกษา 2553 พร้อมเฉลยและค่าสถิติต่างๆ

Post นี้ อ. ก็จะเป็นการรวบรวมข้อสอบเก่า เฉลย และข้อมูลสถิติในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2553 นะครับ เป็นการรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการใช้อ้างอิง ใช้ฝึกทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบครั้งปัจจุบัน โดย อ. จะค่อยๆรวมรวมข้อมูลที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะสามารถนำไปใช้ได้นะครับ

สำหรับการสมัคร Admission เข้าในปีการศึกษา 2553 นั้นจะมีการจัดสอบ GAT PAT ทั้งหมด 3 ครั้ง ประกอบไปด้วย

การสอบ GAT PAT เดือน กรกฎาคม 2552 (ครั้งที่ 2/2552)

การสอบ GAT PAT เดือน ตุลาคม 2552 (ครั้งที่ 3/2552)

และ การสอบ GAT PAT เดือน มีนาคม 2553 (ครั้งที่ 1/2553)

ซึ่งในการสอบทั้ง 3 ครั้งนี้สามารถเลือกครั้งที่คะแนนดีทีสุด ยื่นคะแนนเข้าสมัคร Admission เข้าในปี 2553 ได้  กดอ่านต่อเข้ามาได้เลยครับ Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Leave a comment
Nov 18

แบบฝึกหัดเรื่องการนับ(ความน่าจะเป็น ม.ปลาย) พร้อมเฉลยวิธีทำ

พอดีได้เจอรายงานเก่าๆที่เด็กนักเรียนทำไว้ เป็นโจทย์แบบฝึกหัดเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และความน่าจะเป็น เป็นแบบฝึกหัดในส่วนของเรื่องการนับ เป็นโจทย์แบบพื้นฐาน พร้อมเฉลยคำตอบแบบมีคำอธิบาย จำนวน 10 ข้อ ก็เลยเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ให้ใช้สำหรับนำไปฝึกทำหรือนำไปใช้ในการเรียนเรื่องนี้กันได้ก็เลยจัดการสแกนนำมาลงให้

[DownLoad]

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , , | Leave a comment
Nov 13

เฉลยข้อสอบ A-NET ปี 49 50 51

front-cover-ANET2[1]

ไปเจอเวปข้อสอบ A-NET ทุกวิชาและเฉลยข้อสอบแบบละเอียดมา เป็นโครงการที่ทำโดยนักศึกษาแพทย์ที่ได้ทำเฉลยข้อสอบ A-NET ในปี 49 50 51 โดยมีคำอธิบายโดยละเอียด สามารถเข้าไปโหลดในเวปหนังสือในโครงการพี่หมอขอเฉลย http://pmorbook.docchula.com/ ได้เลยนะครับ หรือจะกด link DownLoad จากที่นี่ก็ได้

ข้อสอบและเฉลยข้อสอบ A-NET (แยกตามปี)

ภายในไฟล์ก็จะประกอบไปด้วย

ข้อสอบ A-NET ปี 2551 ปี 2550 และปี 2549 ตามลำดับ

วิชาคณิตศาสตร์  พร้อมเฉลยวิธีทำละเอียด

วิชาวิทยาศาสตร์  (ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์) พร้อมเฉลยวิธีทำละเอียด

วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยวิธีทำละเอียด

วิชาภาษาไทย พร้อมเฉลยวิธีทำละเอียด

และวิชาสังคมศึกษา พร้อมเฉลยวิธีทำละเอียด

จัดได้ว่าเป็น e-book  เฉลยข้อสอบ A-NET ที่ละเอียดมากๆ มีคำอธิบายละเอียดครบทุกข้อและทุกวิชา เหมาะแก่การนำไปใช้ฝึกทำ และอ่านเพื่อเข้าใจในข้อสอบเก่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT PAT และสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม

credit :: http://pmorbook.docchula.com/

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Leave a comment