Mar 21

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต

มาละครับวันนี้ก็ใกล้ถึงวันเวลาที่จะสอบเข้า ม.1 ในปี 2559 นี้กันแล้ว

สำหรับวันนี้ก็จะนำแนวข้อสอบเข้า ม. 1  พร้อมเฉลยแบบตัวเลือกมาให้ได้ลองทำกัน

สำหรับข้อสอบชุดนี้เป็นแบบตัวเลือก 4 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ

เป็นข้อสอบที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่ยากมาก

เหมาะสำหรับแนวเตรียมสอบเข้า โรงเรียนทั่วๆไปกันนะครับ

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม .1 โรงเรียนรัฐบาล ชุด 1  [DownLoad]

 

md

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | Comments Off on แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต
Feb 11

ข้อสอบ Pre-Test เข้า ม.1 2559 สตรีวิทยา พร้อมเฉลย

ข้อสอบ Satriwit Pre-Test 2559

ทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

สอบวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

วิชาที่สอบ มี 5 วิชา ที่นำมาลงให้เป็นส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ข้อ 1-30

ข้อสอบคณิตศาสตร์ [DownLoad]

เหมาะสำหรับใช้ฝึกทำข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า ม.1 รร.รัฐบาลต่างๆ

Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ Pre-Test เข้า ม.1 2559 สตรีวิทยา พร้อมเฉลย
Feb 07

ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ช่วงนี้ นร. ม.3 ก็ใกล้จะสอน O-NET ในปีการศึกษา 2558 กันแล้วนะครับ ในวันนี้ก็เลยเอาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2556 หรือเรียกย่อๆกันว่า onet 57 มาให้ได้ลองทำกันดูนะครับ เป็นไฟล์ที่มีผู้นำมาพิมพ์ไฟล์ใหม่ แล้วจังหวะได้เจอมาพอดีนะครับ แต่ดูแล้ว เนื้อหาข้อสอบแล้วเป็นของจริงละครับ ^^

ข้อสอบ O-NET  ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 [DownLoad]

รหัสวิชา 94 วิชาคณิตศาสตร์

สอบ วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 – 10.00 น.

ข้อสอบมี 2 ตอน

ตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ รวม 80 คะแนน

ตอนที่ 2 แบบระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบ จำนวน 5 ข้อ รวม 20 คะแนน

 

credit : TauOmega

ส่วนเฉลยเคยทำไว้ แต่ไม่รู้อยู่ไหน ไว้เจอจะเอามาลงให้นะครับ ^^

md

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , , | Comments Off on ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
Feb 03

การแปลงหน่วยการวัดความยาว พื้นที่ และปริมาตร

การแปรงหน่วยการวัดความยาว  พื้นที่  และปริมาตรจะเรียนในคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้น ม.2  และยังนำไปใช้ประโยชน์ในการแปลงหน่วยต่างๆให้ เป็นหน่วยที่ต้องการกันไป

สำหรับเอกสารนี้จะเป็นการรวมสรุปการแปลงหน่วยทั้งหมดจากหนังสือของ สสวท. ม.2  มาให้นะครับ

[DownLoad]

หน่วยการวัดความยาวในระเมตริก

10           มิลลิเมตร               เท่ากับ    1              เซนติเมตร

100         เซนติเมตร              เท่ากับ    1              เมตร

1,000      เมตร                       เท่ากับ    1              กิโลเมตร Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on การแปลงหน่วยการวัดความยาว พื้นที่ และปริมาตร
Jan 31

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2557 [DownLoad]

แบบทดสอบฉบับนี้มี 40 ข้อ   คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ให้เวลาทำแบบทดสอบ  120 นาที
แบบทดสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังนี้

ตอนที่ 1  แบบระบาย 1 คำตอบ : เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 คำตอบ  จำนวน 32 ข้อ
(คะแนนเต็ม 80 คะแนน  คือข้อ 1 – 32  ข้อละ 2.5 คะแนน)

ตอนที่ 2   แบบเขียนตอบ  :  หาคำตอบที่ถูกต้องโดยต้องเขียนและระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

(ข้อ 26 – 30 ข้อละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน)

 

เฉลยตัวเลือกคำตอบ [DownLoad]

md

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย
Jan 31

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2557 [DownLoad]

ข้อสอบ มี 2 ตอน รวม 100 คะแนน

ตอนที่ 1   แบบเลือกตอบ 1 คำตอบ  :  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 1- 25 ข้อละ 3 คะแนน รวม 75 คะแนน)

ตอนที่ 2      แบบเขียนตอบ  :  หาคำตอบที่ถูกต้องโดยต้องเขียนและระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบลงในกระดาษคำตอบ (ข้อ 26 – 30 ข้อละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน)

 

เฉลยตัวเลือกคำตอบ [DownLoad]

md

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย
Jan 13

ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 รร.หอวัง ปี 2548 ฉบับเต็ม

ข้อสอบเก่าเข้า ม.1 รร.หอวัง ปี 2548 [DownLoad]

ข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2548

วิชาคณิตศาสตร์ ข้อ 41-80 เวลา 40 นาที

ข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ ถึงแม้จะเป็นข้อสอบเก่า แต่ก็ยังสามารถใช้ในการนำมาฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์ในการทำโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมตัวในการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลต่างๆได้

 

md

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 รร.หอวัง ปี 2548 ฉบับเต็ม
Oct 02

เอกสาร หนังสือเรียนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2015 (ตุลาคม 2558)

หนังสือเรียนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2015 (ตุลาคม 2558)

ช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่การสอบ GAT PAT สำหรับครั้งที่ 1 ของ นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 แล้ว

สำหรับโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ก็เป็นโครงการหนึ่งที่มีการจัดขึ้นมาทุกๆปีมาตลอด

และมีการให้ Download เอกสารหนังสือได้ และตอนนี้รอบ ต.ค. 2558 ก็เปิดเอกสารให้โหลดกันได้แล้วนะครับ ไปโหลดกันได้เลยที่  [DownLoad]

 

 

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on เอกสาร หนังสือเรียนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2015 (ตุลาคม 2558)
Sep 07

ข้อสอบ PAT1 มี.ค. 58 พร้อมเฉลยแนวคิดละเอียด

เป็นข้อสอบ + เฉลยคำตอบ + เฉลยแนวคิดละเอียด (สมบูรณ์)
PAT1 (ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558)[Download]

วันที่สอบ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

ข้อสอบ จะมี 2 ตอน

ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ 6 คะแนน

ตอนที่ 2:  แบบอัตนัย  ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข
จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 31 – 45) ข้อละ 8 คะแนน

รวม 300 คะแนน

ขอขอบคุณ เครดิต : เพจ GTRmath , เพจ คณิตมัธยมปลาย

md

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT1 มี.ค. 58 พร้อมเฉลยแนวคิดละเอียด
May 14

เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (2555-2556)

E-Book เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา [DownLoad]
เป็นตัวอย่างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ประจำปีการศึกษา 2555-2556

ภายในเล่มประกอบด้วยแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

พร้อมเฉลยแบบแนวคิดข้อสอบ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ

โดยในข้อสอบจะมี 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 จะเป็นแบบฉบับภาษาไทย และ ฉบับที่ 2 จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (2555-2556)