Mar 11

ข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 57 พร้อมเฉลย

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71    (มี.ค. 57)

เป็นข้อสอบที่เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมา

ภายในเป็นข้อสอบจะเขียนว่าวันเสาร์ที่  7 ธันวาคม 2556 นะครับ

แต่เท่าที่สอบถามเด็ก น.ร. ของ อ. ที่ไปสอบมาแล้ว บอกว่าเป็นชุด มี.ค. 57 ที่พึ่งจะสอบไป

ข้อสอบจะมี 2 ตอน

ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ 6 คะแนน

ตอนที่ 2:  แบบอัตนัย  ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข
จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 31 – 45) ข้อละ 8 คะแนน

[DownLoad]

Credit : พชร อูบุนตู้ ,เพจ facebook คณิตมัธยมปลาย, gtrmath

[เฉลยตำตอบแบบตัวเลือก]

 เฉลยละเอียด  Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Leave a comment
Feb 10

แบบทดสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 พร้อมเฉลย

เหลืออีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสอบ onet สำหรับนักเรียน ม.6 กันแล้ว ซึ่งการสอบครั้งนี้สำคัญกับนักเรียนมาก เพราะมีโอกาสสอบกันคนละครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัว และคะแนนที่ได้ก็จะนำไปใช้ในการยื่นคะแนนเข้าแอดมิดชั่น ในวันนี้ก็เลยนำแนวข้อสอบมาให้ฝึกทำกันนะครับ

แบบทดสอบ  Pre  O-NET

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  39

[DownLoad]

คำชี้แจง  ข้อสอบ  จำนวน  40  ข้อ ๆ ละ 2.5  คะแนน  แบ่งเป็น  2  ส่วน

ตอนที่ 1.เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ข้อที่ 1-32

ตอนที่ 2.ระบายคำตอบ  ข้อที่ 33 – 40

พร้อมเฉลยตัวเลือกนะครับ

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Leave a comment
Feb 04

ข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555)

ที่ตั้งใจไว้อยากทำเฉลย onet 2556 (ปีการศึกษา 2555) ให้ได้เยอะ หรือว่าทั้งหมดแต่ด้วยสารพัดงานที่มี และความขี้เกียจที่ไม่น้อยหน้าทำให้คิดว่าคงไม่อาจทำได้แน่ๆเลยก็เลยคิดว่าเอาข้อสอบที่เจอมาลงไว้ให้ดีกว่าเพื่อให้ นร. และครู อาจารย์ทั้งหลายได้นำไปใช้ประโยชน์ในการสอบ onet ที่ใกล้จะถึงนี้แล้ว

ไฟล์นี้จะเป็นข้อสอบ onet คณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยวิธีทำแบบละเอียดทั้งหมด

ข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555)

credit :

กลุ่มเฟสบุกคณิตศาสตร์มัธยมปลาย

rath center ผู้พิมพ์ข้อสอบและผู้เฉลย

 

ส่วนข้อสอบ onet เก่าปีก่อนๆดูได้ที่ http://sckmath.in.th/?page_id=509 นะครับ

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Leave a comment
Jan 15

การสอบ Pre-Test ม.1 โรงเรียนต่างๆ

การสอบแข่งขันเข้า ม.1 นั้นมีการแข่งขันสูงวิธีที่จะรู้ว่าลูกๆของเรานั้นพร้อมแค่ไหนสำหรับการสอบครั้งนี้ ก็คือการทดลองลงสนามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสนามสอบแข่งขันวิชาการ และ ในอีกสนามหนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือการสอบ pretest ในวันนี้ผมก็จะเอาข่าวการสมัครสอบ pretest เข้า ม.1 ที่ยังเหลือๆอยู่มาลงให้ ว่าไปก็ลงช้าไปหน่อย เพราะหลายๆที่ก็รับสมัครและจะเริ่มสอบกันแล้ว ก็มาดูซิว่ายังพอเหลือที่ไหนที่ยังสมัครได้กันบาง ^^

โรงเรียนหอวัง  http://www.horwang.ac.th

นักเรียนชั้นป.5-6 ทดลองสอบข้อสอบเข้า ม.1 โครงการฝึกสมองประลองปัญญา
รับสมัคร วันที่ 2-22 มกราคม 2557 (คลิกดูรายละเอียด
เนื่องจากโรงเรียน “ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ”
จึงงดการรับใบสมัครโครงการฝึกสมองประลองปัญญา วันที่ 13 ถึง 15 ม.ค. 2557

************************************

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน   http://www.satitpatumwan.ac.th

 

ประกาศรับสมัครการทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้น ป.4 – ป.6

 

************************************

โรงเรียนเทพศิรินทร์   http://www.debsirin.ac.th

รับสมัครทดสอบเพื่อเตรียมศึกษาต่อชั้น ม.1 (DS-Pre-Test ‘ 57)

กำหนดการ
  รับสมัคร              2-25 มกราคม 2557
  ชำระเงิน               4-25 มกราคม 2557
  ทดสอบ                26 มกราคม 2557
  ประกาศผล            5 กุมภาพันธ์ 2557
  สมัครสอบออนไลน์    http://pretest.debsirin.ac.th
ที่มา http://pretest.debsirin.ac.th/
************************************

 

 

 

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Tagged | Leave a comment
Jan 14

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เก่าเข้าม.1 โรงเรียนหอวัง

H01

หัวข้อนี้มาสลับเป็นเรื่องข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 กันบ้างนะครับ หลังจากช่วงนี้ลงแต่ข้อสอบ ม. ปลายกันมาตลอด ส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างข้อสอบเก่าโรงเรียนหอวังปีการศึกษา 2548 นำมาลงเป็นตัวอย่างให้จำนวน 10 ข้อ โดยข้อสอบส่วนนี้จะเป็นข้อสอบในเรื่องของจำนวน ใน  ข้อแรกข้อที่ 41 จะเป็นเรื่องจำนวนในการหารลงตัวพื้นฐานธรรมดา

41

ส่วนข้อ 42-45 จะเป็นเรื่องของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ทั้ง 4ข้อ

ข้อสอบ 4 ข้อนี้หากมีความรู้เรื่องการหา ห.ร.ม. ค.ร.น. แม่นๆก็สามารถทำได้สบายๆ

42

Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , , , | Leave a comment
Jan 13

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 4

04

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 4 เป็นข้อสอบที่มาจาก

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๒

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

หัวข้อย่อย 1.1  รากที่ n ของจำนวนจริง Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Leave a comment
Jan 10

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 3

03

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 3 เป็นข้อสอบที่มาจาก

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๑

บทที่ 3 จำนวนจริง

หัวข้อย่อย 3.1  จำนวนจริง (Real Numbers) Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Leave a comment
Dec 29

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 2

02

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 2 เป็นข้อสอบที่มาจาก

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๑

บทที่ 3 จำนวนจริง

หัวข้อย่อย 3.1  จำนวนจริง (Real Numbers) Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Leave a comment
Dec 28

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 1

01

บทความนี้จะเป็นบทความที่นำเอาข้อสอบคณิตศาสตร์ onet 2556 มาเฉลยให้ได้รับความรู้กันนะครับโดยที่จะเป็นการเฉลยข้อสอบและอ้างอิงถึงความรู้ที่ใช้ในการทำข้อสอบข้อนั้นๆ โดยวันนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ทำกระทู้แนวนี้ หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากบทความนี้เพื่อนำไปใช้เสริมความรู้ในการทำข้อสอบกันต่อไปนะครับ Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Leave a comment
Dec 24

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ และเฉลย ปี 2555 2556

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2555

- วิชาคณิตศาสตร์+ เฉลย
- วิชาฟิสิกส์ + เฉลย
- วิชาเคมี + เฉลย
- วิชาชีววิทยา + เฉลย
- วิชาภาษาไทย + เฉลย
- วิชาภาษาสังคม + เฉลย
- วิชาภาษาอังกฤษ + เฉลย

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2556 พร้อมเฉลย

- ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาภาษาไทย+เฉลย
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาสังคม+เฉลย
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาภาษาอังกฤษ + เฉลย
- ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาคณิตศาสตร์    เฉลยวิธีทำละเอียดคณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ
- ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาฟิสิกส์     วิชาฟิสิกส์ + เฉลย
- ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาเคมี+เฉลย
- ข้อสอบ 7 วิชาสามัญวิชาชีววิทยา+เฉลย

ขอบคุณที่มา : จากหลายๆแหล่งที่ร่วมแบ่งปันความรู้

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Leave a comment