ข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ปีการศึกษา 2551 พร้อมเฉลย

     ช่วงนี้เริ่มมีการสอบตรงโควตากันในหลายๆมหาวิทยาลัย วันนี้ก็เลยได้นำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์โควตาเข้า ม.อ. ปี 2551 มาให้ได้นำไปลองทำกันนะครับ

ข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ปีการศึกษา 2551

รหัสวิชา 95 คณิตศาสตร์ กข.

สอบ วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2550

ข้อสอบแบบเลือกคำตอบ จำนวน 40 ข้อ

[DownLoad]

**เฉลยตัวเลือกคำตอบนะครับข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา ม.อ. ปี2551

[DownLoad]

 

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 and tagged . Bookmark the permalink.

One thought on “ข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ปีการศึกษา 2551 พร้อมเฉลย