การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 14 ปี 2556 พร้อมตัวอย่างข้อสอบปีก่อน(2555)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศกำหนดการ

โครงการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14

สมัครสอบ 1 พฤษภาคม –  20 กันยายน 2556

ค่าสมัคร 250 บาท

 

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ (ป.5-ป6) ราชภัฏพระนคร

แข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13

สอบ ตุลาคม 2555 พร้อมเฉลยคำตอบ

[DownLoad]

 

This entry was posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.