ข้อสอบรับตรงโควต้าเข้า ม.ขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2551-2555

ข้อสอบ โควต้า รับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2551    

คณิตศาสตร์ (สายวิทย์)   [DownLoad]

เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  (สายวิทย์)  [DownLoad]

คณิตศาสตร์ (สายศิลป์)   [DownLoad]

ปีการศึกษา 2552    

คณิตศาสตร์ (สายวิทย์)     [DownLoad]

ปีการศึกษา 2553

ไม่มี —-

ปีการศึกษา 2554  

คณิตศาสตร์ (สายวิทย์)   [DownLoad]

คณิตศาสตร์ (สายศิลป์)   [DownLoad]

ปีการศึกษา 2555

คณิตศาสตร์ (สายวิทย์)   [DownLoad]

คณิตศาสตร์ (สายศิลป์)   [DownLoad]

 

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.