แนวข้อสอบจริงเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2552

ข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ เป็นข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าจริง เข้า ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง เมื่อปี 2552  เหมาะแก่การนำมาใช้ฝึกฝนทำ เพื่อเป็นแนวข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนต่างๆได้

รายละเอียดเอกสาร

เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ

พร้อมเฉลยคำตอบแบบตัวเลือกไม่มีอธิบายคำตอบ

[DownLoad]  ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 สาธิต ปี 2552 พร้อมเฉลย

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 and tagged , . Bookmark the permalink.

One thought on “แนวข้อสอบจริงเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2552