เนื้อหาและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่องเซต

วันเวลาแปบเดียววันนี้ก็มาถึงวันศุกร์กันอีกแล้ว และก็มาเข้าสู่ช่วงของการสอบกลางภาคของโรงเรียนต่างๆ ที่จะเริ่มกันทั้งในสัปดาห์นี้ หรือสัปดาห์หน้า แล้วแต่การจัดตารางการสอบของแต่ละโรงเรียนกัน ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับนักเรียน ม.4 นั้น วิชาคณิตพื้นฐานของแทบทุกโรงเรียนจะต้องเรียนเรื่องเซตเป็นบทแรกและ การสอบกลางภาคนี้ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องสอบเรื่องเซตนี้  วันนี้ก็เลยมาจัดลงเอกสารการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่องเซตกันให้นะครับ โดยภายในเอกสารนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาเซต พร้อมมีแบบฝึกหัดตามเนื้อเรื่องทีละหัวข้อ เหมาะสำหรับฝึกเรียนทบทวนและทำเพื่อความเข้าใจในเรื่องของเซตเพื่อเตรียมสอบ หรือเอาไปทำสรุปเป็นรายงานเรื่องเซตไว้ส่ง อ. ที่โรงเรียน ก็ได้เป็นอย่างดี เพราะมีเนื้อหาที่ครบถ้วนพร้อมแบบฝึกหัดอย่างเรียบร้อย (ไม่มีเฉลย) โดยเอกสารนี้แยกออกเป็น 4 ฉบับ และมีเนื้อหาในแต่ละฉลบับแยกตามเรื่องดังนี้

เนื้อหาเอกสารเซตฉบับที่ 1  [DownLoad]

1.1 สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในเซต

1.2 สมาชิก

1.3 เอกภพสัมพันธ์

1.4 วิธีการเขียนเซต

1.5 เซตว่าง เซตจำกัด และเซตอนันต์

1.6 การเท่ากันของเซต

เนื้อหาเอกสารเซตฉบับที่ 2  [DownLoad]

1.7 สับเซต

1.8 เพาเวอร์เซต

เนื้อหาเอกสารเซตฉบับที่ 3  [DownLoad]

1.9 แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์

1.10 การกระทำทางเซต

เนื้อหาเอกสารเซตฉบับที่ 4  [DownLoad]

1.11 จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

 

credit : HOTED.

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.