ข้อสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ข้อสอบ TME พร้อมเฉลย)

ข้อสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

(ข้อสอบ TME ประถมศึกษา)

เมื่อได้ลงระเบียบการสมัครการสอบ TME ไปแล้ว ทีนี้ก็ถึงคราวของข้อสอบนะครับ ซึ่งจากที่ไปเจอมาส่วนนี้ก็จะเป็นข้อสอบ TME ในระดับประถมศึกษาตั้งแต่ปี 2553 – 2555 ในส่วนของเฉลย ก็จะพยายามหามาลงให้เท่าที่หาเจอจากเวปอื่นๆนะครับ

ข้อสอบ ปี 2555

 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6

เฉลยข้อสอบ TME ปี 2555

เฉลย TME ป.3 ปี 2555   [DownLoad]  credit : khayan.net

เฉลย TME ป.6 ปี 2555   [DownLoad]  credit : mathcenter.net

ข้อสอบปี 2554

 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6

เฉลยข้อสอบ TME ปี 2554

เฉลย TME ป.2 ปี 2554   [DownLoad]

เฉลย TME ป.3 ปี 2554   [DownLoad]

เฉลย TME ป.4 ปี 2554   [DownLoad]

เฉลย TME ป.5 ปี 2554   [DownLoad]

เฉลย TME ป.6 ปี 2554   [DownLoad]

 

ข้อสอบปี 2553

 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6

 

credit ข้อสอบทั้งหมด : www.tme.in.th

 

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 thoughts on “ข้อสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ข้อสอบ TME พร้อมเฉลย)

    • Not at all,I would like to have TME Exam P2&Result 2553-5
      Thank you very much.