ข้อสอบคณิตศาสตร์กลางภาค 1 ม.5 ปีการศึกษา 2544

วันนี้ก็มาต่อกันที่ ข้อสอบคณิตศาสตร์ (ค013) กลางภาคต้น ปี 2544 เรื่องเดืยวกับที่ลงอันก่อน เป็นข้อสอบเก่าเก็บที่ผมเก็บไว้นานละ แต่ถึงจะเก่า แต่โจทย์ก็เก๋าเหมือนนะครับ

ข้อสอบกลางภาค 1 ม.5 ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม [DownLoad]

เป็นข้อสอบคณิต ม.5  อัตนัย จำนวน 20 ข้อ

เนื่อหาในข้อสอบ มีเรื่อง เลขยกกำลัง ฟังก์ชันเอกซ์โปแนนเชียล และ ฟังก์ชันลอการิทึม ครับ

ไม่มีเฉลยนะครับ

credit : mathcenter.net

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 and tagged . Bookmark the permalink.

2 thoughts on “ข้อสอบคณิตศาสตร์กลางภาค 1 ม.5 ปีการศึกษา 2544