แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับอนุญาต)

หลักสูตร 2551

ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

จำนวน 4 ไฟล์

1. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.5 (หน่วย 1-5)     [DownLoad]

หน่วยการเรียนรู้ที่  1     จำนวนนับ                     
หน่วยการเรียนรู้ที่  2     มุม                                 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3     เส้นขนาน                    
หน่วยการเรียนรู้ที่  4     สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น  
หน่วยการเรียนรู้ที่  5     เศษส่วน           

2. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.5 (หน่วย 6-10)    [DownLoad]

หน่วยการเรียนรู้ที่  6     การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
หน่วยการเรียนรู้ที่  7     ทศนิยม                                  
หน่วยการเรียนรู้ที่  8     การบวก การลบ การคูณทศนิยม
หน่วยการเรียนรู้ที่  9     บทประยุกต์                                    
หน่วยการเรียนรู้ที่  10   รูปสี่เหลี่ยม         

3. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.5 (หน่วย 11-14)     [DownLoad]

หน่วยการเรียนรู้ที่  11   รูปสามเหลี่ยม                            
หน่วยการเรียนรู้ที่  12   รูปวงกลม                                   
หน่วยการเรียนรู้ที่  13   รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก       
หน่วยการเรียนรู้ที่  14   แบบรูปและความสัมพันธ์      

4.  แผนฯ สื่อแม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.5      [DownLoad]

 

Credit :: AKSORN CHAROEN TAT

[md]

This entry was posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.