แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.4) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับอนุญาต)

หลักสูตร 2551

ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

จำนวน 4 ไฟล์

1. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.4 (หน่วย 1-5) [DownLoad]

หน่วยการเรียนรู้ที่  1     จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
หน่วยการเรียนรู้ที่  2     การบวกและการลบ
หน่วยการเรียนรู้ที่  3     เรขาคณิต
หน่วยการเรียนรู้ที่  4     การคูณ
หน่วยการเรียนรู้ที่  5     การหาร      

2. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.4 (หน่วย 6-10)  [DownLoad]

หน่วยการเรียนรู้ที่  6     ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่  7     การวัดความยาว
หน่วยการเรียนรู้ที่  8     การชั่ง
หน่วยการเรียนรู้ที่  9     การตวง
หน่วยการเรียนรู้ที่  10   พื้นที่     

3. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.4 (หน่วย 11-15)  [DownLoad]

หน่วยการเรียนรู้ที่  11   เงิน
หน่วยการเรียนรู้ที่  12   เศษส่วน
หน่วยการเรียนรู้ที่  13   ทศนิยม
หน่วยการเรียนรู้ที่  14   เวลา
หน่วยการเรียนรู้ที่  15   การบวก ลบ คูณ หารระคน  

4. แผนฯ สื่อแม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 [DownLoad]

โครงการสอน  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โครงงานคณิตศาสตร์
Credit :: AKSORN CHAROEN TAT

[md]

This entry was posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน and tagged . Bookmark the permalink.

3 thoughts on “แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.4) หลักสูตร 2551

  1. ดีมากขอบคุณคะ