แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย พร้อมเฉลยละเอียด

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย พร้อมเฉลยละเอียด

แบบทดสอบแยกเป็นเรื่อง ๆ ไว้สำหรับฝึกทำเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเรื่องนั้นๆ พร้อมเฉลยแบบมีคำอธิบายละเอียดในแต่ละข้อในเรื่องนั้นๆ

แบบทดสอบเซต                                                   เฉลยแบบทดสอบเซต

แบบทดสอบจำนวนจริง                                        เฉลยแบบทดสอบจำนวนจริง

แบบทดสอบตรรกศาสตร์                                      เฉลยแบบทดสอบตรรกศาสตร์

แบบทดสอบเรื่องความสัมพันธ์                             เฉลยแบบทดสอบเรื่องความสัมพันธ์

แบบทดสอบเรื่องกำหนดการเชิงเส้น                     เฉลยแบบทดสอบเรื่องกำหนดการเชิงเส้น

แบบทดสอบฟังก์ชัน                                              เฉลยแบบทดสอบฟังก์ชัน

แบบทดสอบตรีโกณมิติ                                         เฉลยแบบทดสอบตรีโกณมิติ

แบบทดสอบตรีโกณมิติและการประยุกต์               เฉลยแบบทดสอบตรีโกณมิติและการประยุกต์

แบบทดสอบกำหนดการเชิงเส้น                             เฉลยแบบทดสอบกำหนดการเชิงเส้น

แบบทดสอบจำนวนเชิงซ้อน                                  เฉลยแบบทดสอบจำนวนเชิงซ้อน

แบบทดสอบแคลคูลัส                                             เฉลยแบบทดสอบแคลคูลัส

แบบทดสอบเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น   เฉลยแบบทดสอบเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น

 

credit :: พอดีเป็นไฟล์เก่าที่เก็บไว้นานแล้ว จึงไม่ทราบที่มาของไฟล์

[md]

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 and tagged . Bookmark the permalink.

4 thoughts on “แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย พร้อมเฉลยละเอียด