แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์

ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2 (ฉบับอนุญาต)

หลักสูตร 2551

ภายในไฟล์ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชาโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 13 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 3 ไฟล์

แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.2 (หน่วย 1-5)   [DownLoad]

หน่วยการเรียนรู้ที่  1     จำนวนนับไม่เกิน 1,000

หน่วยการเรียนรู้ที่  2     การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

หน่วยการเรียนรู้ที่  3     การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000

หน่วยการเรียนรู้ที่  4     แบบรูปและความสัมพันธ์    

หน่วยการเรียนรู้ที่  5     การวัดความยาว                  

แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.2 (หน่วย 6-8)   [DownLoad]

หน่วยการเรียนรู้ที่  6     การชั่ง     

หน่วยการเรียนรู้ที่  7     การคูณ

หน่วยการเรียนรู้ที่  8     เวลา        

แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.2 (หน่วย 9-13)   [DownLoad]

หน่วยการเรียนรู้ที่  9     เงิน          

หน่วยการเรียนรู้ที่  10   การหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่  11   การตวง  

หน่วยการเรียนรู้ที่  12   รูปเรขาคณิต 

หน่วยการเรียนรู้ที่   13        การบวก ลบ คูณ หารระคน

credit : AKSORN CHAROEN TAT

[md]

This entry was posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.