คลังรวมข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT1 ตั้งแต่ชุด B-PAT1, PAT1 ปี 2552-2555

pat1

รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT1 ตั้งแต่ชุด B-PAT1, PAT1 ปี 2552-2555 

เป็นการรวมรวมข้อสอบตั้งแต่เริ่มมีการสอบ pat 1

ตั้งแต่ครั้งแรกชุด B-PAT1 และ PAT1 ตั้งแต่ปี 2552

จนถึงชุดล่าสุดปัจจุบันในปี 2555 เท่าที่หามาได้จากแหล่งต่างๆทางอินเตอร์เน็ต

ในส่วนของเฉลยนั้น จะมีการจัดนำมาลงให้ เท่าที่หามาได้และมีเวลาเอามาลง ^^

B-PAT1                [ข้อสอบ]

PAT1 มี.ค. 2552  [ข้อสอบ]

PAT1 ก.ค. 2552  [ข้อสอบ]

PAT1 ต.ค. 2552  [ข้อสอบ]  [เฉลยละเอียด]

PAT1 มี.ค. 2553  [ข้อสอบ]  [เฉลยละเอียด]

PAT1 ก.ค. 2553  [ข้อสอบ]   [เฉลยละเอียด]

PAT1 ต.ค. 2553  [ข้อสอบ]

PAT1 มี.ค. 2554  [ข้อสอบ]

PAT1 ธ.ค. 2554  [ข้อสอบพร้อมเฉลย]

PAT1 มี.ค. 2555  [ข้อสอบ]    [เฉลยละเอียด]

PAT1 ต.ค. 2555  [ข้อสอบ]

pat 1 มี.ค. 57 พร้อมเฉลย

ย้ายไปอัพเดทข้อมูลข้อสอบ ทั้งหมดที่หน้าเพจนี้

 http://sckmath.in.th/?page_id=309

เครดิต ข้อสอบ
สทศ. , rath center(ธ.ค. 2554), เฟสบุกเพจคณิตศาสตร์มัธยมปลาย(ปี 2555)
เครดิต เฉลยข้อสอบ
The Brain , rath center, เฟสบุกเพจคณิตศาสตร์มัธยมปลาย
 
[md]
This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

5 thoughts on “คลังรวมข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT1 ตั้งแต่ชุด B-PAT1, PAT1 ปี 2552-2555