ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมต้น ปี 2544-2554 พร้อมเฉลยบาง พ.ศ.

ดาวน์โหลด

ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

(สอบแข่งขันรอบที่ 1) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

[ประจําปี พ.ศ. 2554]       [เฉลยคำตอบ]

[ประจําปี พ.ศ. 2553]       [เฉลยคำตอบ]

[ประจําปี พ.ศ. 2552]

[ประจําปี พ.ศ. 2551]

[ประจําปี พ..ศ 2550]

[ประจําปี พ.ศ. 2549]

[ประจําปี พ.ศ. 2548]

[ประจําปี พ.ศ. 2547]

[ประจําปี พ.ศ. 2546]

[ประจําปี พ.ศ. 2545]

[ประจําปี พ.ศ. 2544]

credit ไฟล์ ข้อสอบ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.