ข้อสอบคณิตศาสตร์โควต้ารับตรง ม. ขอนแก่น ประจำปี 2551

ข้อสอบสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง

ประจำปีการศึกษา 2551  (สอบวันที่ 4 พ.ย. 2550)

รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์(วิทย์)         [DownLoad]    [เฉลยแบบละเอียด] credit เฉลยโดย : พี่เปี๊ยก

รหัสวิชา 09 คณิตศาสตร์(ศิลป์)        [DownLoad]

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.