เสริมคิด คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ปี 2551-2552)

เสริมคิด

เสริมคิด คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา [DownLoad]

(แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2551-2552)

โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

เพื่อการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

พร้อมเฉลยแนวคิด

[md]

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.