ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2544-2553

 

ดาวน์โหลด

ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(สอบแข่งขันรอบที่ 1) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พร้อมเฉลย ในบางปีที่หาได้นะครับ ตอนนี้หาได้ปี  2552 ปีเดียว

[ประจําปี พ.ศ. 2553]       [เฉลยเฉพาะคำตอบ]       [เฉลยวิธีทำละเอียด]

[ประจําปี พ.ศ. 2552]       [เฉลยเฉพาะคำตอบ]       [เฉลยวิธีทำละเอียด

[ประจําปี พ.ศ. 2551]       [เฉลยเฉพาะคำตอบ]       [เฉลยวิธีทำละเอียด]

[ประจําปี พ.ศ. 2550]       [เฉลยเฉพาะคำตอบ]       [เฉลยวิธีทำละเอียด]

[ประจําปี พ.ศ. 2549]       [เฉลยเฉพาะคำตอบ]       [เฉลยวิธีทำละเอียด]

[ประจําปี พ.ศ. 2548]       [เฉลยเฉพาะคำตอบ]       [เฉลยวิธีทำละเอียด]

[ประจําปี พ.ศ. 2547]       [เฉลยเฉพาะคำตอบ]       [เฉลยวิธีทำละเอียด]

[ประจําปี พ.ศ. 2546]       [เฉลยเฉพาะคำตอบ]       [เฉลยวิธีทำละเอียด]

[ประจําปี พ.ศ. 2545]       [เฉลยเฉพาะคำตอบ]       [เฉลยวิธีทำละเอียด]

[ประจําปี พ.ศ. 2544]       [เฉลยเฉพาะคำตอบ]       [เฉลยวิธีทำละเอียด]

credit ไฟล์ ข้อสอบ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

credit เฉลย
ปี 2552 : edpro.surat1.go.th

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.