ข้อสอบ PAT1 มี.ค.53 พร้อมเฉลยวิธีทำแบบละเอียด

ข้อสอบ PAT1 มี.ค.53  พร้อมเฉลยวิธีทำแบบละเอียด

ในไฟล์จะแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรกจะเป็นส่วนข้อสอบ 50 ข้อ

ส่วนที่ 2 จะเป็นlส่วนคำตอบ พร้อมวิธีทำละเอียดในแต่ละข้อ

[DownLoad]

credit : The Brain

[md]

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 and tagged . Bookmark the permalink.

One thought on “ข้อสอบ PAT1 มี.ค.53 พร้อมเฉลยวิธีทำแบบละเอียด