ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2558 พร้อมเฉลย

TEDET คณิตศาสตร์ 2558

ข้อสอบชั้น ป.2 [DownLoad]             เฉลย ป.2 [DownLoad]

ข้อสอบชั้น ป.3 [DownLoad]             เฉลย ป.3 [DownLoad]

ข้อสอบชั้น ป.4 [DownLoad]             เฉลย ป.4 [DownLoad]

ข้อสอบชั้น ป.5 [DownLoad]             เฉลย ป.5 [DownLoad]

ข้อสอบชั้น ป.6 [DownLoad]             เฉลย ป.6 [DownLoad]

 

credit : tedet.ac.th

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.