ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2559 พร้อมเฉลยตัวเลือก

ข้อสอบ O-NET

รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2559

สอบวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อสอบพร้อมเฉลยตัวเลือก [DownLoad]

 

credit : rathcenter

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.