แบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปี การศึกษา 2559

ใกล้จะถึงวันสอบ O-NET ในปี 2560 นี้กันแล้วนะครับ

วันนี้ก็ได้นำ ข้อสอบ PRE O-NET ปี 2559 มาให้เอาไปลองทำกันก่อนลงสนามจริงกัน

แบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปี การศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    [DownLoad]

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    [DownLoad]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      [DownLoad]

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และ วัฒนธรรม      [DownLoad]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      [DownLoad]

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

(Education Management Information System : EMIS)

 

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.