ข้อสอบคณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ ปี 2559 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1  สอบ 27 ธ.ค. 2558

ข้อสอบมี 2 ตอน

ตอนที่ 1 จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

ตอนที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน

[DownLoad] ข้อสอบพร้มเฉลยแนวคิด   credit : GTRMATH

[DownLoad]  ข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบแบบมีแนวคิด    credit : RATH CENTER

[Link]   เวปฝึกทำพร้อมมีเฉลยละเอียดแยกทีละข้อของ opendurian

 

**************************************************

ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 2  สอบ 27 ธ.ค. 2558

ข้อสอบมี 2 ตอน

ตอนที่ 1 จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

ตอนที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน

[DownLoad]  ข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบแบบตัวเลือก    credit : GTRMATH

[DownLoad]  ข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบแบบมีแนวคิด    credit : RATH CENTER

 

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.