ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET

รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2558

สอบวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อสอบ [DownLoad]

เฉลยข้อสอบ [DownLoad]\

credit : สทศ.

md

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.