ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET  รหัสวิชา 94 คณิตศาสตร์

ม.3 ปีการศึกษา 2558  สอบวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อสอบ [DownLoad]

เฉลยข้อสอบ [DownLoad]
credit : สทศ.

md

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.