ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบ [DownLoad]

เฉลยข้อสอบ [DownLoad]

credit : สทศ.

md

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.