ข้อสอบ Pre-Test เข้า ม.1 2559 สตรีวิทยา พร้อมเฉลย

ข้อสอบ Satriwit Pre-Test 2559

ทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

สอบวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

วิชาที่สอบ มี 5 วิชา ที่นำมาลงให้เป็นส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ข้อ 1-30

ข้อสอบคณิตศาสตร์ [DownLoad]

เหมาะสำหรับใช้ฝึกทำข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า ม.1 รร.รัฐบาลต่างๆ

เฉลยตัวเลือก  [DownLoad]

credit : ข้อสอบจากน้องแพ๊ตตี้ และ เฉลยโดย อ.สุชาต ^^

 

md

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.