ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ช่วงนี้ นร. ม.3 ก็ใกล้จะสอน O-NET ในปีการศึกษา 2558 กันแล้วนะครับ ในวันนี้ก็เลยเอาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2556 หรือเรียกย่อๆกันว่า onet 57 มาให้ได้ลองทำกันดูนะครับ เป็นไฟล์ที่มีผู้นำมาพิมพ์ไฟล์ใหม่ แล้วจังหวะได้เจอมาพอดีนะครับ แต่ดูแล้ว เนื้อหาข้อสอบแล้วเป็นของจริงละครับ ^^

ข้อสอบ O-NET  ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 [DownLoad]

รหัสวิชา 94 วิชาคณิตศาสตร์

สอบ วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 – 10.00 น.

ข้อสอบมี 2 ตอน

ตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ รวม 80 คะแนน

ตอนที่ 2 แบบระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบ จำนวน 5 ข้อ รวม 20 คะแนน

 

credit : TauOmega

ส่วนเฉลยเคยทำไว้ แต่ไม่รู้อยู่ไหน ไว้เจอจะเอามาลงให้นะครับ ^^

md

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.