ข้อสอบ PRE O-NET 54 คณิตศาสตร์ ม.3 พร้อมเฉลย

preonet54_Math_M3

ข้อสอบ PRE O-NET 54 คณิตศาสตร์ ม.3 ฉบับนี้

เป็นข้อสอบที่ใช้ฝึกเตรียมความพร้อมก่อนลงสอบสนาม Onet จริง

 

##เฉลย##

Keypreonet54_Math_M3

เฉลยโดย อ.สุชาต (หมายเหตุ ข้อ 12 ตอบข้อ 2 ถ้า ภาพด้านบนหมุนถูกทาง)

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.