เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (2555-2556)

E-Book เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา [DownLoad]
เป็นตัวอย่างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ประจำปีการศึกษา 2555-2556

ภายในเล่มประกอบด้วยแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

พร้อมเฉลยแบบแนวคิดข้อสอบ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ

โดยในข้อสอบจะมี 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 จะเป็นแบบฉบับภาษาไทย และ ฉบับที่ 2 จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.