ข้อสอบ PAT 1 เม.ย. 57 พร้อมเฉลย

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71   (เม.ย. 57)

เป็นข้อสอบที่เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมานะครับ ไม่ใช่ฉบับจากตัวข้อสอบจริง

ก็เลยไม่แน่ใจในตัวเลข หรือตัวโจทย์ต่างๆ ว่ามีความถูกต้อง 100% เหมือนข้อสอบทุกตัวแค่ไหน

ให้ได้เอามาฝึกฝนทำกัน เพื่อฝึกเตรียมความพร้อมก่อนสอบ pat 1 ในปี 2558

วันที่สอบ วันเสาร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

ข้อสอบในปีนี้ จะมี 2 ตอน

ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ 6 คะแนน

ตอนที่ 2:  แบบอัตนัย  ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข
จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 31 – 45) ข้อละ 8 คะแนน

*****************************************

[DownLoad 1]

แบบ 1 จะเป็นแบบไฟล์ PDF พิมพ์สวยงาม รายละเอียดครบ พร้อมเฉลยแบบตัวเลือก

เครดิต : GTR MATH

*****************************************

[DownLoad 2]

แบบ 2 จะเป็นแบบไฟล์ word เหมาสำหรับเอาไปใช้ copy ทำงานต่อได้เลย แต่คำในโจทย์ต่างๆจะดูย่อกว่าแบบแรกที่จะดูละเอียดครบว่า  และก็จะมีเฉลยคำตอบให้ท้ายชุดเช่นกัน

เครดิต : นาย ณัฐสรณ์ เส็งเฮ้า จากในเพจ facebook คณิตมัธยมปลาย

*****************************************

 

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.