ข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 57 พร้อมเฉลย

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71    (มี.ค. 57)

เป็นข้อสอบที่เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมา

ภายในเป็นข้อสอบจะเขียนว่าวันเสาร์ที่  7 ธันวาคม 2556 นะครับ

แต่เท่าที่สอบถามเด็ก น.ร. ของ อ. ที่ไปสอบมาแล้ว บอกว่าเป็นชุด มี.ค. 57 ที่พึ่งจะสอบไป

ข้อสอบจะมี 2 ตอน

ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ 6 คะแนน

ตอนที่ 2:  แบบอัตนัย  ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข
จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 31 – 45) ข้อละ 8 คะแนน

[DownLoad]

Credit : พชร อูบุนตู้ ,เพจ facebook คณิตมัธยมปลาย, gtrmath

[เฉลยตำตอบแบบตัวเลือก]

 เฉลยละเอียด 

1.  [แนวเฉลยแบบมีคำอธิบาย]      Credit  : เฉลยชุดนนี้ โดย Tutor oui

2. [แนวเฉลยแบบมีคำอธิบาย]      Credit  : เฉลยชุดนนี้ โดย gtrmath

 

 

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.