Monthly Archives: February 2013

Feb 27

คลังรวมข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT1 ตั้งแต่ชุด B-PAT1, PAT1 ปี 2552-2555

รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT1 ตั้งแต่ชุด B-PAT1, PAT1 ปี 2552-2555  เป็นการรวมรวมข้อสอบตั้งแต่เริ่มมีการสอบ pat 1 ตั้งแต่ครั้งแรกชุด B-PAT1 และ PAT1 ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงชุดล่าสุดปัจจุบันในปี 2555 เท่าที่หามาได้จากแหล่งต่างๆทางอินเตอร์เน็ต ในส่วนของเฉลยนั้น จะมีการจัดนำมาลงให้ เท่าที่หามาได้และมีเวลาเอามาลง ^^

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , , , , | 5 Comments
Feb 21

ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมต้น ปี 2544-2554 พร้อมเฉลยบาง พ.ศ.

ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (สอบแข่งขันรอบที่ 1) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [ประจําปี พ.ศ. 2554]       [เฉลยคำตอบ] [ประจําปี พ.ศ. 2553]       [เฉลยคำตอบ]

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 | Tagged , , | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมต้น ปี 2544-2554 พร้อมเฉลยบาง พ.ศ.
Feb 19

ข้อสอบคณิตศาสตร์โควต้ารับตรง ม. ขอนแก่น ประจำปี 2551

ข้อสอบสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2551  (สอบวันที่ 4 พ.ย. 2550) รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์(วิทย์)         [DownLoad]    [เฉลยแบบละเอียด] credit เฉลยโดย : พี่เปี๊ยก รหัสวิชา 09 คณิตศาสตร์(ศิลป์)        [DownLoad]

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์โควต้ารับตรง ม. ขอนแก่น ประจำปี 2551
Feb 18

ตัวอย่างข้อสอบ NT ป.3 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปี 2552 2553

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2553   [DownLoad] ปีการศึกษา 2552   [DownLoad] credit :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 | Tagged , | 1 Comment
Feb 17

เสริมคิด คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ปี 2551-2552)

เสริมคิด คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา [DownLoad] (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2551-2552) โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมเฉลยแนวคิด [md]

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on เสริมคิด คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ปี 2551-2552)
Feb 15

ตัวอย่างข้อสอบ PAT 1 คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555 พร้อมเฉลยละเอียด

ตัวอย่างข้อสอบ PAT 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (สอบ มี.ค. 55) [DownLoad]        credit :  เฟสบุก นาย อั๋น พูดว่า [เฉลยละเอียด]     credit : AJ. P’TOON [md]

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | 1 Comment
Feb 14

ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2544-2553

  ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สอบแข่งขันรอบที่ 1) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเฉลย ในบางปีที่หาได้นะครับ ตอนนี้หาได้ปี  2552 ปีเดียว [ประจําปี พ.ศ. 2553]       [เฉลยเฉพาะคำตอบ]       [เฉลยวิธีทำละเอียด] [ประจําปี พ.ศ. 2552]       [เฉลยเฉพาะคำตอบ]       [เฉลยวิธีทำละเอียด] 

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2544-2553
Feb 13

เก็งข้อสอบ Admissions PAT1 คณิตศาสตร์ โครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013

เก็งข้อสอบ Admissions PAT1 คณิตศาสตร์ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013 เป็นไฟล์เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT 1 จำนวนชุดละ 50 ข้อ พร้อมเฉลยวิธีทำโดยละเอียด มีทั้งหมด 2 ชุด [เก็งข้อสอบชุดที่ 1]       [เฉลยเก็งข้อสอบชุดที่ 1] [เก็งข้อสอบชุดที่ 2]       [เฉลยเก็งข้อสอบชุดที่ 2] credit : www.brandssummercamp.com

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on เก็งข้อสอบ Admissions PAT1 คณิตศาสตร์ โครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013
Feb 13

ข้อสอบ B-PAT1 รหัสวิชา 61 วิชา วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย

ข้อสอบ B-PAT1 รหัสวิชา 61 วิชา วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์ สอบวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 15.00 – 18.00 น. [DownLoad] เฉลย ข้อสอบ B-PAT 1

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบ B-PAT1 รหัสวิชา 61 วิชา วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย
Feb 12

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า Gifted ม.1 ปี 2555 พร้อมเฉลย

ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า GIFTED ม.1 ปี 2555 [DownLoad] เป็นข้อสอบส่วนกลางที่ใช้ในคัดเลือกในการสอบเข้าประเภทห้องเรียนพิเศษ ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (Gifted) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ปี 2555 ในบางโรงเรียน เฉลยโดย อ. สุชาต

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , , | Comments Off on แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า Gifted ม.1 ปี 2555 พร้อมเฉลย