Jul 15

เทคนิคการเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์ให้ผ่าน

s01

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสอบกลางภาคกันแล้ว หลังจากที่ได้ลงข้อสอบประเภทต่างๆมามากแล้ว วันนี้ก็มาดูถึงวิธีการในการเตรียมตัวสอบกันบ้างดีกว่าว่าควรทำอยากไรให้สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้มีโอกาสสอบผ่าน เพราะเท่าที่เห็นส่วนใหญ่กันวิชานี้เป็นหนึ่งในวิชาที่นักเรียนสอบตกกันมากวิชาหนึ่ง มาดูกันครับว่าจะต้องเตรียมตัวทำอะไรกันบ้าง

ขั้นที่ 1. การรู้เขารู้เรา 

ตรงนี้สำคัญมากจากการที่ผมสอนเด็กนักเรียนมามากมายจะเห็นได้ว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีการรู้จักการสอบ และข้อสอบแตกต่างกันไป ซึ่งบางคนนั้นเมือถึงวันสอบยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะสอบคณิตศาสตร์อะไร ระหว่าง พื้นฐาน หรือเพิ่มเติม หรือว่า เนื้อหาที่สอบจะออกเรื่องอะไรบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว แค่เนื้อหาเรื่องที่จะต้องสอบยังไม่รู้เลย แล้วจะเอาความรู้อะไรไปสอบเพื่อที่จะทำข้อสอบให้ผ่าน ดังนั้นขั้นนี้ก็หมายถึงการสอบถามข้อมูลการสอบจากครู อาจารย์ หรือเพื่อนๆด้วยกันให้ได้รู้ว่าเนื้อหาที่จะสอบนั้นประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง มีออกส่วนไหนเรื่องไหนเน้น กี่คะแนนบ้าง ตัวข้อสอบนั้นเป็นแบบตัวเลือก เติมคำตอบ หรือแนวแสดงวิธีทำ ซึ่งข้อมูลพวกนี้เราจะพอสามารถสืบถามจาก ครู อาจารย์ ได้  เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวได้ถูก

ขั้นที่ 2 สรุปสูตรเนื้อหา Read More »

Posted in Uncategorized | Comments Off on เทคนิคการเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์ให้ผ่าน
Jul 12

เนื้อหาและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่องเซต

วันเวลาแปบเดียววันนี้ก็มาถึงวันศุกร์กันอีกแล้ว และก็มาเข้าสู่ช่วงของการสอบกลางภาคของโรงเรียนต่างๆ ที่จะเริ่มกันทั้งในสัปดาห์นี้ หรือสัปดาห์หน้า แล้วแต่การจัดตารางการสอบของแต่ละโรงเรียนกัน ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับนักเรียน ม.4 นั้น วิชาคณิตพื้นฐานของแทบทุกโรงเรียนจะต้องเรียนเรื่องเซตเป็นบทแรกและ การสอบกลางภาคนี้ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องสอบเรื่องเซตนี้  วันนี้ก็เลยมาจัดลงเอกสารการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่องเซตกันให้นะครับ โดยภายในเอกสารนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาเซต พร้อมมีแบบฝึกหัดตามเนื้อเรื่องทีละหัวข้อ เหมาะสำหรับฝึกเรียนทบทวนและทำเพื่อความเข้าใจในเรื่องของเซตเพื่อเตรียมสอบ หรือเอาไปทำสรุปเป็นรายงานเรื่องเซตไว้ส่ง อ. ที่โรงเรียน ก็ได้เป็นอย่างดี เพราะมีเนื้อหาที่ครบถ้วนพร้อมแบบฝึกหัดอย่างเรียบร้อย (ไม่มีเฉลย) โดยเอกสารนี้แยกออกเป็น 4 ฉบับ และมีเนื้อหาในแต่ละฉลบับแยกตามเรื่องดังนี้

เนื้อหาเอกสารเซตฉบับที่ 1  [DownLoad]

1.1 สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในเซต

1.2 สมาชิก

1.3 เอกภพสัมพันธ์

1.4 วิธีการเขียนเซต

1.5 เซตว่าง เซตจำกัด และเซตอนันต์

1.6 การเท่ากันของเซต

เนื้อหาเอกสารเซตฉบับที่ 2  [DownLoad]

1.7 สับเซต

1.8 เพาเวอร์เซต

เนื้อหาเอกสารเซตฉบับที่ 3  [DownLoad]

1.9 แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์

1.10 การกระทำทางเซต

เนื้อหาเอกสารเซตฉบับที่ 4  [DownLoad]

1.11 จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

 

credit : HOTED.

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on เนื้อหาและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่องเซต
Jul 11

ข้อสอบเก่าโควตา ม.เชียงใหม่ วิชาคณิตศาสตร์ 1 แบบแยกเรื่อง

วันนี้ก็ค้นดูไฟล์ในเครื่องว่าจะนำข้อสอบเรื่องอะไรมาลงดีแล้วก็ได้เจอข้อสอบโควต้า ม.เชียงใหม่เข้า ดูแล้วก็เหมาะกับช่วงที่ใกล้จะเริ่มสอบตรง และ โควตาเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆกันละ ก็เลยจัดการนำมาลงให้เอาไปใช้สำหรับฝึกทำเพื่อเตรียมสอบกัน เพราะข้อสอบคณิตศาสตร์ในการสอบโควต้านั้น ส่วนหนึ่งก็จะนำข้อสอบเก่าๆนี่ละครับมาปรับประยุกต์สร้างเป็นข้อสอบนำมาออกกันใหม่ ดังนั้นใครที่ฝึกฝนทำข้อสอบเก่าจนคล่องก็จะได้เปรียบในส่วนนี้ไปก่อนคนอื่น สำหรับในแต่ละไฟล์จะเป็นข้อสอบเก่าแบบแยกเรื่องและแยกตามปีให้ตั้งแต่ปี 2537 – ปี 2547 มีเพียงตัวข้อสอบเท่านั้นนะครับไม่มีเฉลย

ข้อสอบโควต้า มช แยกตามเรื่อง

เซต ตรรกศาสตร์
ระบบจำนวนจริง ความสัมพันธ์
เรขาคณิต ภาคตัดกรวย
เมตริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน
เวกเตอร์ เรียงสับเปลี่ยน
ความน่าจะเป็น กำหนดการเชิงเส้น
สถิติ(1) สถิติ(2)
สถิติ(3) อนุกรม
ตรีโกณมิติ ตรีโกณประยุกต์
ลิมิตฟังก์ชัน อนุพันธ์
ลอการิทึม อินทิเกรต(1)
อินทิเกรต(2) อินทิเกรต(3)

credit : www.sudipan.net

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบเก่าโควตา ม.เชียงใหม่ วิชาคณิตศาสตร์ 1 แบบแยกเรื่อง
Jul 10

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

แนวข้อสอบแข่งขัน สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1 จำนวน 4 ชุด (ชุดที่ 3-6) แต่ละชุดประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 30 ข้อ แบบเติมคำตอบ สำหรับทั้ง 4 ชุดนี้ไม่มีเฉลยนะครับ โดยเริ่มจากชุดที่ 3 เนื่องจากไม่เจอชุดที่ 1 กับ 2 เลยมีเพียงชุดที่ 3 – 6  เหมาะสำหรับนำไปใช้ฝึกฝนทำในการเตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบเข้า ม.1 ที่โรงเรียนหรือสาธิตต่างๆได้

ข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1(ชุดที่3)    [DownLoad]

ข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1(ชุดที่4)   [DownLoad]

ข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1(ชุดที่5)   [DownLoad]

ข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1(ชุดที่6)   [DownLoad]

credit : www.teacherseri.com

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1
Jul 09

แนวตัวอย่างข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 2556

สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ช่วงนี้ก็เริ่มเป็นช่วงที่จะต้องเตรียมตัวสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยกันแล้ว ดังนั้นข้อสอบเก่าของการสอบต่างๆจึงจำเป็นมากสำหรับใช้ฝึกซ้อมเตรียมตัวในการสอบ สำหรับการสอบ PAT 1 ก็เป็นการสอบที่สำคัญมากการสอบหนึ่ง อ. ก็ได้จัดหาข้อสอบ pat 1 เมื่อการสอบครั้งก่อนมาให้ น.ร. ได้เอาไปฝึกลองทำกัน แต่ก็ยังไม่สามารถหาชุดข้อสอบเต็มๆมาได้ ที่หามาได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อสอบเท่านั้น แต่ก็น่าจะมากพอสำหรับการนำไปฝึกฝนกันนะครับ

แนวตัวอย่างข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 2556 [DownLoad]

ข้อสอบฉบับนี้เป็นฉบับที่สมาชิกในกลุ่ม facebook คณิตศาสตร์มัธยมปลาย ได้รวมรวมกันมาให้ ซึ่งได้มาทั้งหมด 37 ข้อ จัดพิมพ์เรียบร้อยสวยงาม ถือว่าเป็นข้อสอบ Pat 1 รอบเดือน มีนาคม 2556 ที่ได้มาเกินครึ่งนึงจากข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เพื่อที่ผู้ที่สนใจจะได้นำไปฝึกฝนทำเพื่อเป็นแนวในการสอบรอบต่อๆไป แต่ยังไม่มีเฉลยนะครับ ไว้ถ้ามีเฉลยผมจะจัดหามาอัพเดทเพิ่มเติมให้นะครับ

****** UPDATE**********

ตอนนี้มีอัพเดทจากสมาชิกในกลุ่ม facebook คณิตศาสตร์มัธยมปลาย โดยในได้ข้อสอบ PAT 1 มีนาคาม 2556 ครบทั้ง 50 ข้อมาลงให้แล้วพร้อมทั้งมีเฉลยแบบตัวเลือกทั้ง 50 ข้อให้ด้วย แต่เป็นไฟล์ภาพถ่ายซึ่งอาจมองได้ไม่ชัดมาก แต่ก็อ่านออกได้สบายๆ  ผมเลยนำมาอัพเดทเพิ่มให้โหลดกัน

ข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 56 พร้อมเฉลย  [DownLoad]

 

ขอขอบคุณ : กลุ่ม facebook คณิตศาสตร์มัธยมปลาย

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on แนวตัวอย่างข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 2556
Jul 08

เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 6 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน คะแนนสูงสุดคณิต

นักเรียนไทยสุดยอด คว้า 6 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่ สาธารณรัฐบัลแกเรีย 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่ง 32 นักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2556 ณ เมืองเบอร์กาส สาธารณรัฐบัลแกเรีย ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้ถึง 6 รางวัล เหรียญเงิน 15 รางวัล เหรียญทองแดง 16 รางวัล และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รวม 42 รางวัล และยังสามารถคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุดประเภททีม ระดับประถมศึกษา โดยมีนักเรียน 30 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งคณะทั้งหมดจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย เที่ยวบิน EK 384 เวลา 13.15 น.วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 นี้ Read More »

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Comments Off on เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 6 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน คะแนนสูงสุดคณิต
Jul 05

สูตรลัดคิดเลขเร็ว ตอน คูณเลขด้วย 25

มาแล้วครับกับบทความสูตรลัดคิดเลขเร็วตอนใหม่ หวังว่าคงมีคนคอยติดตามกันอยู่บ้างนะครับ ช่วยคอมเม้นท์กันหน่อยก็ดีนะครับจะได้รู้ว่ามีผู้มาชมมาอ่านกันอยู่ มาในวันนี้เราจะมาพูดถึงด้วยการคูณเลขต่างๆด้วยเลข 25 ซึ่งเป็นเลข 2 หลักที่ปกติเราก็ต้องตั้งทดการคูณในกระดาษทด แต่มาในวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีสูตรอะไรที่ทำให้เราไม่ต้องไปทดในกระดาษทดแล้วสามารถหาคำตอบของตัวเลขที่คูณกับ 25 ได้ ที่รวดเร็วและถูกต้อง

วิธีแรกเลย ก็ท่องสูตรคูณแม่ 25 ให้ได้แล้วคูณจากหลักหลังไล่มาเรื่อยๆ ^^ จริงๆแล้ว 25 เป็นแม่หนึ่งที่คูณได้ไม่ยาก ถ้าฝึกท่องกันนิดเดียวไม่นานก็ท่องได้ละตามสูตรคูณ 25 คือ

25 x 1 = 25  /  25 x 2 = 50  /  25 x 3 = 75  /  25 x 4 = 100  /  25 x 5 = 125 / 25 x 6 = 150

25 x 7 = 175 / 25 x 8 = 200 / 25 x 9 = 225 / 25 x 10  250 / 25 x 11 = 275 / 25 x 12 = 300

แค่เท่านี้ เราก็คูณตัวเลข 25 แล้วทนในใจจากหลักหลังมาหลักหน้าได้เรียบร้อย

แต่ไม่ใช่ครับ สูตรลัดที่จะมาแนะนำกันในวันนี้ไม่ใช่สูตรนี้เพราะมันยังช้าเกินไป และต้องมีการคิดที่ยากเกิน แต่สูตรลัดของเราในวันนี้จะคิดง่ายกว่านี้มาก

มาดูหลักการกันก่อนเลยว่าสูตรลัดนี้มาจากอะไร Read More »

Posted in คิดเลขเร็ว | Comments Off on สูตรลัดคิดเลขเร็ว ตอน คูณเลขด้วย 25
Jul 04

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รับตรง มศว. พร้อมเฉลย

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2556  ที่เวป http://admission.swu.ac.th/  ส่วนรายละเอียกการสมัคร ระเบียบการต่างๆก็หาได้จาก เวปรับตรงของทางมหาวิทยาลัยได้โดยตรงเลยครับมีคณะให้สมัครกันมากมายหลายสาขา ตามความชอบกันไปเลย ส่วนผู้สมัครในแต่ละปีก็มีการแข่งขันที่สูงพอประมาณเลย ซึ่งถ้าดูจากคณะต่างๆที่เปิดรับก็จะมีการสอบในวิชาต่างๆกันไป  ซึ่งวิชาคณิตศาสร์ก็เป็นวิชาหนึ่งที่มีในการสอบนั้น ตามสาขาที่ต้องใช้ ดังนั้นผมจึงได้จัดหาแนวข้อสอบคณิตศาสตร์มาให้ได้เอาไปใช้ในการฝึกทำเพื่อเตรียมการสอบกัน จริงๆแล้วข้อสอบคณิตศาสตร์ก็เป็นเนื้อหา พื้นฐาน และ เพิ่มเติม ที่ได้เรียน ม.ปลาย กันนั้นเอง  หลักๆโดยทั่วไปก็แค่ตั้งใจเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด ข้อสอบเข้าทั่วๆไป ก็ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบแล้ว

แนวข้อสอบคณิศาสตร์ โครงการรับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ [DownLoad]

แนวข้อสอบชุดนี้จะประกอบไปด้วยแนวข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 45 ข้อ พร้อมมีเฉลยคำตอบโดยแสงวิธีทำให้อย่างละเอียดทุกข้อ

credit : G-Student Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , , | Comments Off on แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รับตรง มศว. พร้อมเฉลย
Jul 03

เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ONET ม.6

เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ONET ม.6 เล่มนี้ถือเป็นแบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่สนใจ เพื่อเตรียมตัวในการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า สทศ. โดดยได้จัดเนื้อหาที่ใช้สอบมีโจทย์ในหลายรูปแบบ โดยรวบรวมจากข้อสอบจริงตั้งแต่ปี 2549 – 2554 รวมทั้งหมด 6 พ.ศ. เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบ และให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์สูงสุด

credit : ครูไพรวัล ดวงตา

[DownLoad]

 

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ONET ม.6
Jul 02

ผลสอบครูผู้ช่วยตกคณิตศาสตร์กราวรูด

โพสต์ทูเดย์ 01 กรกฎาคม 2556

ผอ.ประถมศึกษาเขต3เผยผลสอบครูผู้ช่วยโคราชตกราวรูดไม่มีคนผ่านวิชาคณิตศาสตร์แม้แต่รายเดียว

นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 (สพป.นม.3) กล่าวว่า หลังจากที่ได้เปิดสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิ.ย. และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบตรวจผลการสอบ ซึ่งรับบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยจำนวน 7 อัตรา ใน 7 สาขาวิชา ผลปรากฏว่าปีนี้มีผู้สอบได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป็นประวัติการณ์ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สอบผ่าน 16 ราย, วิชาเอกปฐมวัย สอบผ่าน 18 ราย, วิชาเอกภาษาไทย สอบผ่าน 4 ราย, วิชาเอกวิทยาศาสตร์, ดนตรี, สังคมศาสตร์ สอบผ่านสาขาวิชาละ 3 ราย ขณะที่สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ มีผู้สมัครสอบจำนวน 130 ราย ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์แม้แต่รายเดียว ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือต้องสอบได้คะแนนร้อยละ 60 แต่ผู้สอบส่วนใหญ่ทำข้อสอบในบางวิชาได้น้อย เช่น รายวิชาเอก มีคะแนนเต็ม 75 คะแนน แต่ทำได้เพียง 30 – 35 คะแนนเท่านั้น 
 
ขณะที่ข้อสอบภาค ข มีคะแนนเต็ม 150 ก็ต้องทำได้อย่างน้อย 90 คะแนนจึงจะผ่านเกณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำได้เพียง 70 – 85 คะแนนเท่านั้น จึงทำให้ สพป.นม.3 สามารถบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยได้เพียง 6 อัตรา ส่วนที่เหลือก็จะได้รับการแขวนชื่อไว้ในบัญชีสำรองในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งคาดว่ารายชื่อที่อยู่ในบัญชีสำรองจะไม่เพียงพอต่อความต้องการในระยะเวลา 2 ปีแน่นอน จึงต้องรอการพิจารณาของ อ.ค.ศ.ว่าปีหน้า จะสามารถเปิดให้มีการสอบแข่งขันอีกหรือไม่ โดยคาดว่าจะสามารถประกาศผลสอบออกมาอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 2 ก.ค.นี้

พอดีเจอข่าวนี้เลยนำมาลง เป็นข่าวของคนที่สอบมาเป็นครูคณิตศาสตร์ สอบตกไม่มีคนผ่านเลย ซึ่งไม่รู้ว่ามีความผิดพลาดในขั้นใดที่ทำให้ผลเป็นเช่นนี้ จากสมัยก่อนคนที่จะเรียนเป็นครูจะต้องเป็นคนที่สอบได้ที่ต้นๆของห้อง แต่สมัยนี้กลายเป็นว่า คะแนนคนที่สอบเรียนเป็นครูในการเข้ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นคะแนนที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าต่ำ และพอเรียนครูไป จบมา ก็เลยทำให้ไม่สามารถสอบบรรจุเป็นครูกันได้แบบเช่นข่าวนี้ ปัญหาหนึ่งที่ผมคิดเป็นสาเหตุที่ให้ไม่มีเด็กเก่งๆอยากมาเป็นครู ก็น่ามาจากค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยของอาชีพครูนั้นยังน้อยเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ และการทำงานครูก็มีความรับผิดชอบที่สูง ทั้งงานการสอน งานเอกสาร งานดูแลเด็ก การจัดให้ครูได้สอนให้ตรงกับที่เรียกมา ไม่ใช่ให้ครูสาขานึงไปสอนอีกอย่างหนึ่ง อยากที่ผมได้เจอมา มีทั้งให้ครู อนุบาล ครูพละ มาสอนคณิตศาสตร์ แล้วแบบนี้ใครเขาจะอยากมาเป็นครูกัน และเมื่อสอนแล้วผลที่ได้กับเด็กนักเรียน ก็ไม่มีทางที่จะดีได้ด้วย  จากปัญหาสารพัดต่างๆเหล่านี้ ก็เลยทำให้เด็กที่เรียนเก่งๆทั้งหลายไม่มีใครอยากมาสอบเป็นครู เลยทำให้คะแนนสอบครูในปัจจุบันเป็นแบบนี้ น่าจะถึงเวลาแล้วที่คนที่มีอำนาจของรัฐ ควรจะต้องมาดูผลและหาทางแก้ปัญหานี้ ไม่ใช่เอาแต่ออกมาพูดถึงคะแนนสอบกัน ทั้งผลการสอบเด็กๆ และสอบครู  ไม่งั้นเราก็จะเห็นข่าว คะแนนเฉลี่ยเด็กนักเรียนสอบตก  ครูสอบตกกันแบบนี้อีกต่อไป

 

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Comments Off on ผลสอบครูผู้ช่วยตกคณิตศาสตร์กราวรูด