Jul 18

ศธ.ห่วง ร.ร.ใหญ่ดูดครูเก่งจาก ร.ร.โนเนม หวั่นกระทบคุณภาพ

ศธ.ห่วงปัญหาโรงเรียนใหญ่ดูดครูเก่งจาก ร.ร.ขนาดกลางและเล็กโนเนม สร้างปัญหาเหลื่อมล้ำ “จาตุรนต์” ฝากเขตพื้นที่ฯหาหนทางแก้ปัญหา

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบตนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของตน โดยตนได้เน้นย้ำว่าเขตพื้นที่การศึกษาจะมีบทบาทช่วยผลักดันการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างไร ซึ่งต่อไปต้องทำเรื่องวิทยฐานะให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมากขึ้น ขณะเดียวกันเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หากไม่มีทิศทางที่ชัดเจนบางเขตพื้นที่การศึกษาอาจอยู่ในสภาพที่ทำให้โรงเรียนที่มีชื่อเสียง โรงเรียนขนาดใหญ่ดูดครูดี หรือครูเก่งจากโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่มีชื่อเสียงไป จนส่งผลให้เกิดความแตกต่างอย่างมากระหว่างโรงเรียน ฉะนั้นเป็นโจทย์ที่เขตพื้นที่การศึกษาจะต้องทำอย่างไรไม่ให้เกิดความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันมากเกินไป โดยดูจากการแต่งตั้งโยกย้ายมาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง นอกจากนี้ต้องดูการสร้างขวัญกำลังใจ แก้ปัญหาครูอยู่ในโรงเรียนที่ห่างไกลจากภูมิลำเนา

“ผมได้ฝากเขตพื้นที่การศึกษาไปช่วยกันคิดว่าต่อไปควรจะมีแนวทางให้ ศธ.หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีบันทึกความตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อกำหนดเกณฑ์ต่างๆ ให้เขตพื้นที่การศึกษาไปใช้ในการทำงานและทำหน้าที่ได้อย่างไร เช่น เรื่องการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึงไม่กระจุกบางพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งหากให้เขตพื้นที่การศึกษาบริหารนานๆ ก็จะพบว่าบางพื้นที่คุณภาพการศึกษาอ่อนมากๆ หรือบางเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนคุณภาพกระจุกตัวและปล่อยให้โรงเรียนจำนวนมากไม่มีคุณภาพ” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์  17 กรกฎาคม 2556       
 
 

แต่ในความคิดผมโรงเรียนใหญ่ดูดเด็กเก่งนั้นละ ที่น่ากระทบคุณภาพโรงเรียนเล็กๆไปเต็มๆมากกว่า โรงเรียนเล็กกว่าจะมีจะปั้นเด็กเก่งได้ซักไม่กี่คนก็ถูกโรงเรียนใหญ่ๆเด่นๆดังๆดูดไปหมด โรงเรียนก็ไม่เหลือเด็กเก่งละ แต่ยังไง ความจริงแล้วอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่า หากเราขยัน ตั้งใจ และทำแต่ความดี ไม่ว่าอยู่โรงเรียนเล็กหรือใหญ่เราก็สามารถโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ครับ ^^

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Comments Off on ศธ.ห่วง ร.ร.ใหญ่ดูดครูเก่งจาก ร.ร.โนเนม หวั่นกระทบคุณภาพ
Jul 17

แนวข้อสอบคณิคศาสตร์พื้นฐานกลางภาค ม.1 เทอม 1

แนวข้อสอบคณิคศาสตร์พื้นฐานกลางภาค ม.1 เทอม 1    [DownLoad]

สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 เนื้อหากลางภาคส่วนใหญ่จะสอบกันจะมี 2 บทคือ

บทที่ 1. ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)

บทที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม

ในไฟล์นี้จะประกอบไปด้วยข้อสอบแบบตัวเลือก ของเรื่องทั้ง 2 บทนี้ จำนวน 31 ข้อ พร้อมเฉลย

เป็นข้อสอบ บทที่ 1. ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 1-15) และ  บทที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม จำนวน 16 ข้อ (ข้อ 16-31) พร้อมเฉลยแต่ตัวเลือกไม่มีคำอธิบาย เหมาแก่การนำไปฝึกทำเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาดต้นของนักเรียนชั้น ม.1

สำหรับเนื้อหาที่นักเรียนชั้น ม.1 ที่ควรจะฝึกเพื่อที่จะให้ทำข้อสอบกลางภาคต้นนี้ได้นั้น นักเรียนควรจะต้องมีความรู้

บทที่ 1 ในเรื่อง การหาตัวประกอบ การแยกตัวประกอบ, จำนวนเฉพาะ, การหา ห.ร.ม. โดยวิธี แยกตัวประกอบ การตั้งหารสั้น และวิธีของยูคลิด,  การหา ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบ วิธีหารสั้น, พร้อมทั้งการนำไปใช้ในการประยุกต์โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

บทที่ 2 ต้องรู้หลักการบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวนเต็ม โดยเฉพาะจำนวนเต็มลบให้เป็น, การหาจำนวนตรงข้าม, การหาค่าสัมบูรณ์, สมบัติของจำนวนเต็ม, การแทนค่าตัวเลขในตัวแปรเพื่อคิดหาคำตอบ

หากมีความรู้ทำได้ครบตามเนื้อหาที่ อ. บอกมานี้ นักเรียนก็จะสามารถทำข้อสอบได้อย่างสบายๆแน่นอน ดั้งนั้นหากมีหัวข้อส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็ให้พยายามถามจากครู เพื่อ หรือผู้รู้เพื่อทำให้ตัวเองเข้าใจก็จะช่วยให้เราทำข้อสอบได้นะครับ

credit แนวข้อสอบ : The Brain

 

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , , , | 2 Comments
Jul 15

แบบทดสอบตามจุดประสงค์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

แบบทดสอบตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4

ช่วงนี้สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 สายวิทย์คณิต และ สายศิลป์คำนวณ จะต้องสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเรื่องตรรกศาสตร์กัน วันนี้ อ. ก็เลยไปค้นหาไฟล์ข้อสอบวัดจุดประสงค์เรื่องนี้ที่เคยออกเอาไว้ทดสอบเด็กนักเรียนที่เคยสอนเมื่อนานมาแล้ว เอามาให้ได้เอาไปลองทำกันดู เป็นแบบทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้ครบทุกจุดประสงค์ในการเรียนตรรกศาสตร์ เป็นข้อสอบพื้นฐานแบบง่ายๆ เพื่อทดสอบความเข้าใจในการเรียนเรื่องตรรกศาสตร์ตั้งแต่หัวข้อ ประพจน์ การหาค่าความจริง สมมูล นิเสธ สัจนิรันดร์ ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ และการอ้างเหตุผล ในข้อสอบจะมีครบทุกหัวข้อเลย  แต่เนื่องจากเป็นข้อสอบที่ออกไว้นานมากแล้วจึงหาเฉลยไม่เจอแล้ว แต่ข้อสอบก็ไม่ได้ยากมากอะไร สามารถเปิดตำราค้นคว้าพร้อมทำได้ไม่น่าจะยาก เหมาะการการนำไปฝึกทำเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาควิชาคณิตศาตร์เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.4 ได้ หรือหากมีข้อไหนไม่แน่ใจในการหาคำตอบก็สอบถามทิ้งเอาไว้ได้ไว้ อ. เข้าเวปมาแล้วจะตอบเป็นข้อๆไปให้

แบบทดสอบตามจุดประสงค์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น   [DownLoad]

จำนวนข้อสอบ 20 ข้อ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

credit ข้อสอบโดย : อ.สุชาต @ sckmath.in.th

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on แบบทดสอบตามจุดประสงค์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
Jul 15

เทคนิคการเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์ให้ผ่าน

s01

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสอบกลางภาคกันแล้ว หลังจากที่ได้ลงข้อสอบประเภทต่างๆมามากแล้ว วันนี้ก็มาดูถึงวิธีการในการเตรียมตัวสอบกันบ้างดีกว่าว่าควรทำอยากไรให้สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้มีโอกาสสอบผ่าน เพราะเท่าที่เห็นส่วนใหญ่กันวิชานี้เป็นหนึ่งในวิชาที่นักเรียนสอบตกกันมากวิชาหนึ่ง มาดูกันครับว่าจะต้องเตรียมตัวทำอะไรกันบ้าง

ขั้นที่ 1. การรู้เขารู้เรา 

ตรงนี้สำคัญมากจากการที่ผมสอนเด็กนักเรียนมามากมายจะเห็นได้ว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีการรู้จักการสอบ และข้อสอบแตกต่างกันไป ซึ่งบางคนนั้นเมือถึงวันสอบยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะสอบคณิตศาสตร์อะไร ระหว่าง พื้นฐาน หรือเพิ่มเติม หรือว่า เนื้อหาที่สอบจะออกเรื่องอะไรบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว แค่เนื้อหาเรื่องที่จะต้องสอบยังไม่รู้เลย แล้วจะเอาความรู้อะไรไปสอบเพื่อที่จะทำข้อสอบให้ผ่าน ดังนั้นขั้นนี้ก็หมายถึงการสอบถามข้อมูลการสอบจากครู อาจารย์ หรือเพื่อนๆด้วยกันให้ได้รู้ว่าเนื้อหาที่จะสอบนั้นประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง มีออกส่วนไหนเรื่องไหนเน้น กี่คะแนนบ้าง ตัวข้อสอบนั้นเป็นแบบตัวเลือก เติมคำตอบ หรือแนวแสดงวิธีทำ ซึ่งข้อมูลพวกนี้เราจะพอสามารถสืบถามจาก ครู อาจารย์ ได้  เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวได้ถูก

ขั้นที่ 2 สรุปสูตรเนื้อหา Read More »

Posted in Uncategorized | Comments Off on เทคนิคการเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์ให้ผ่าน
Jul 12

เนื้อหาและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่องเซต

วันเวลาแปบเดียววันนี้ก็มาถึงวันศุกร์กันอีกแล้ว และก็มาเข้าสู่ช่วงของการสอบกลางภาคของโรงเรียนต่างๆ ที่จะเริ่มกันทั้งในสัปดาห์นี้ หรือสัปดาห์หน้า แล้วแต่การจัดตารางการสอบของแต่ละโรงเรียนกัน ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับนักเรียน ม.4 นั้น วิชาคณิตพื้นฐานของแทบทุกโรงเรียนจะต้องเรียนเรื่องเซตเป็นบทแรกและ การสอบกลางภาคนี้ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องสอบเรื่องเซตนี้  วันนี้ก็เลยมาจัดลงเอกสารการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่องเซตกันให้นะครับ โดยภายในเอกสารนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาเซต พร้อมมีแบบฝึกหัดตามเนื้อเรื่องทีละหัวข้อ เหมาะสำหรับฝึกเรียนทบทวนและทำเพื่อความเข้าใจในเรื่องของเซตเพื่อเตรียมสอบ หรือเอาไปทำสรุปเป็นรายงานเรื่องเซตไว้ส่ง อ. ที่โรงเรียน ก็ได้เป็นอย่างดี เพราะมีเนื้อหาที่ครบถ้วนพร้อมแบบฝึกหัดอย่างเรียบร้อย (ไม่มีเฉลย) โดยเอกสารนี้แยกออกเป็น 4 ฉบับ และมีเนื้อหาในแต่ละฉลบับแยกตามเรื่องดังนี้

เนื้อหาเอกสารเซตฉบับที่ 1  [DownLoad]

1.1 สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในเซต

1.2 สมาชิก

1.3 เอกภพสัมพันธ์

1.4 วิธีการเขียนเซต

1.5 เซตว่าง เซตจำกัด และเซตอนันต์

1.6 การเท่ากันของเซต

เนื้อหาเอกสารเซตฉบับที่ 2  [DownLoad]

1.7 สับเซต

1.8 เพาเวอร์เซต

เนื้อหาเอกสารเซตฉบับที่ 3  [DownLoad]

1.9 แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์

1.10 การกระทำทางเซต

เนื้อหาเอกสารเซตฉบับที่ 4  [DownLoad]

1.11 จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

 

credit : HOTED.

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on เนื้อหาและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่องเซต
Jul 11

ข้อสอบเก่าโควตา ม.เชียงใหม่ วิชาคณิตศาสตร์ 1 แบบแยกเรื่อง

วันนี้ก็ค้นดูไฟล์ในเครื่องว่าจะนำข้อสอบเรื่องอะไรมาลงดีแล้วก็ได้เจอข้อสอบโควต้า ม.เชียงใหม่เข้า ดูแล้วก็เหมาะกับช่วงที่ใกล้จะเริ่มสอบตรง และ โควตาเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆกันละ ก็เลยจัดการนำมาลงให้เอาไปใช้สำหรับฝึกทำเพื่อเตรียมสอบกัน เพราะข้อสอบคณิตศาสตร์ในการสอบโควต้านั้น ส่วนหนึ่งก็จะนำข้อสอบเก่าๆนี่ละครับมาปรับประยุกต์สร้างเป็นข้อสอบนำมาออกกันใหม่ ดังนั้นใครที่ฝึกฝนทำข้อสอบเก่าจนคล่องก็จะได้เปรียบในส่วนนี้ไปก่อนคนอื่น สำหรับในแต่ละไฟล์จะเป็นข้อสอบเก่าแบบแยกเรื่องและแยกตามปีให้ตั้งแต่ปี 2537 – ปี 2547 มีเพียงตัวข้อสอบเท่านั้นนะครับไม่มีเฉลย

ข้อสอบโควต้า มช แยกตามเรื่อง

เซต ตรรกศาสตร์
ระบบจำนวนจริง ความสัมพันธ์
เรขาคณิต ภาคตัดกรวย
เมตริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน
เวกเตอร์ เรียงสับเปลี่ยน
ความน่าจะเป็น กำหนดการเชิงเส้น
สถิติ(1) สถิติ(2)
สถิติ(3) อนุกรม
ตรีโกณมิติ ตรีโกณประยุกต์
ลิมิตฟังก์ชัน อนุพันธ์
ลอการิทึม อินทิเกรต(1)
อินทิเกรต(2) อินทิเกรต(3)

credit : www.sudipan.net

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบเก่าโควตา ม.เชียงใหม่ วิชาคณิตศาสตร์ 1 แบบแยกเรื่อง
Jul 10

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

แนวข้อสอบแข่งขัน สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1 จำนวน 4 ชุด (ชุดที่ 3-6) แต่ละชุดประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 30 ข้อ แบบเติมคำตอบ สำหรับทั้ง 4 ชุดนี้ไม่มีเฉลยนะครับ โดยเริ่มจากชุดที่ 3 เนื่องจากไม่เจอชุดที่ 1 กับ 2 เลยมีเพียงชุดที่ 3 – 6  เหมาะสำหรับนำไปใช้ฝึกฝนทำในการเตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบเข้า ม.1 ที่โรงเรียนหรือสาธิตต่างๆได้

ข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1(ชุดที่3)    [DownLoad]

ข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1(ชุดที่4)   [DownLoad]

ข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1(ชุดที่5)   [DownLoad]

ข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1(ชุดที่6)   [DownLoad]

credit : www.teacherseri.com

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1
Jul 09

แนวตัวอย่างข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 2556

สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ช่วงนี้ก็เริ่มเป็นช่วงที่จะต้องเตรียมตัวสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยกันแล้ว ดังนั้นข้อสอบเก่าของการสอบต่างๆจึงจำเป็นมากสำหรับใช้ฝึกซ้อมเตรียมตัวในการสอบ สำหรับการสอบ PAT 1 ก็เป็นการสอบที่สำคัญมากการสอบหนึ่ง อ. ก็ได้จัดหาข้อสอบ pat 1 เมื่อการสอบครั้งก่อนมาให้ น.ร. ได้เอาไปฝึกลองทำกัน แต่ก็ยังไม่สามารถหาชุดข้อสอบเต็มๆมาได้ ที่หามาได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อสอบเท่านั้น แต่ก็น่าจะมากพอสำหรับการนำไปฝึกฝนกันนะครับ

แนวตัวอย่างข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 2556 [DownLoad]

ข้อสอบฉบับนี้เป็นฉบับที่สมาชิกในกลุ่ม facebook คณิตศาสตร์มัธยมปลาย ได้รวมรวมกันมาให้ ซึ่งได้มาทั้งหมด 37 ข้อ จัดพิมพ์เรียบร้อยสวยงาม ถือว่าเป็นข้อสอบ Pat 1 รอบเดือน มีนาคม 2556 ที่ได้มาเกินครึ่งนึงจากข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เพื่อที่ผู้ที่สนใจจะได้นำไปฝึกฝนทำเพื่อเป็นแนวในการสอบรอบต่อๆไป แต่ยังไม่มีเฉลยนะครับ ไว้ถ้ามีเฉลยผมจะจัดหามาอัพเดทเพิ่มเติมให้นะครับ

****** UPDATE**********

ตอนนี้มีอัพเดทจากสมาชิกในกลุ่ม facebook คณิตศาสตร์มัธยมปลาย โดยในได้ข้อสอบ PAT 1 มีนาคาม 2556 ครบทั้ง 50 ข้อมาลงให้แล้วพร้อมทั้งมีเฉลยแบบตัวเลือกทั้ง 50 ข้อให้ด้วย แต่เป็นไฟล์ภาพถ่ายซึ่งอาจมองได้ไม่ชัดมาก แต่ก็อ่านออกได้สบายๆ  ผมเลยนำมาอัพเดทเพิ่มให้โหลดกัน

ข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 56 พร้อมเฉลย  [DownLoad]

 

ขอขอบคุณ : กลุ่ม facebook คณิตศาสตร์มัธยมปลาย

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on แนวตัวอย่างข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 2556
Jul 08

เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 6 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน คะแนนสูงสุดคณิต

นักเรียนไทยสุดยอด คว้า 6 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่ สาธารณรัฐบัลแกเรีย 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่ง 32 นักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2556 ณ เมืองเบอร์กาส สาธารณรัฐบัลแกเรีย ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้ถึง 6 รางวัล เหรียญเงิน 15 รางวัล เหรียญทองแดง 16 รางวัล และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รวม 42 รางวัล และยังสามารถคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุดประเภททีม ระดับประถมศึกษา โดยมีนักเรียน 30 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งคณะทั้งหมดจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย เที่ยวบิน EK 384 เวลา 13.15 น.วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 นี้ Read More »

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Comments Off on เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 6 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน คะแนนสูงสุดคณิต
Jul 05

สูตรลัดคิดเลขเร็ว ตอน คูณเลขด้วย 25

มาแล้วครับกับบทความสูตรลัดคิดเลขเร็วตอนใหม่ หวังว่าคงมีคนคอยติดตามกันอยู่บ้างนะครับ ช่วยคอมเม้นท์กันหน่อยก็ดีนะครับจะได้รู้ว่ามีผู้มาชมมาอ่านกันอยู่ มาในวันนี้เราจะมาพูดถึงด้วยการคูณเลขต่างๆด้วยเลข 25 ซึ่งเป็นเลข 2 หลักที่ปกติเราก็ต้องตั้งทดการคูณในกระดาษทด แต่มาในวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีสูตรอะไรที่ทำให้เราไม่ต้องไปทดในกระดาษทดแล้วสามารถหาคำตอบของตัวเลขที่คูณกับ 25 ได้ ที่รวดเร็วและถูกต้อง

วิธีแรกเลย ก็ท่องสูตรคูณแม่ 25 ให้ได้แล้วคูณจากหลักหลังไล่มาเรื่อยๆ ^^ จริงๆแล้ว 25 เป็นแม่หนึ่งที่คูณได้ไม่ยาก ถ้าฝึกท่องกันนิดเดียวไม่นานก็ท่องได้ละตามสูตรคูณ 25 คือ

25 x 1 = 25  /  25 x 2 = 50  /  25 x 3 = 75  /  25 x 4 = 100  /  25 x 5 = 125 / 25 x 6 = 150

25 x 7 = 175 / 25 x 8 = 200 / 25 x 9 = 225 / 25 x 10  250 / 25 x 11 = 275 / 25 x 12 = 300

แค่เท่านี้ เราก็คูณตัวเลข 25 แล้วทนในใจจากหลักหลังมาหลักหน้าได้เรียบร้อย

แต่ไม่ใช่ครับ สูตรลัดที่จะมาแนะนำกันในวันนี้ไม่ใช่สูตรนี้เพราะมันยังช้าเกินไป และต้องมีการคิดที่ยากเกิน แต่สูตรลัดของเราในวันนี้จะคิดง่ายกว่านี้มาก

มาดูหลักการกันก่อนเลยว่าสูตรลัดนี้มาจากอะไร Read More »

Posted in คิดเลขเร็ว | Comments Off on สูตรลัดคิดเลขเร็ว ตอน คูณเลขด้วย 25