Category Archives: ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3

Jul 04

ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2558 พร้อมเฉลย TEDET คณิตศาสตร์ 2558 ข้อสอบชั้น ป.2 [DownLoad]             เฉลย ป.2 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.3 [DownLoad]             เฉลย ป.3 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.4 [DownLoad]             เฉลย ป.4 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.5 [DownLoad]             เฉลย ป.5 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.6 [DownLoad]             เฉลย ป.6 [DownLoad]   … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2558 พร้อมเฉลย
Jul 04

ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2559 พร้อมเฉลย

ช่วงนี้เป็นช่วงรับสมัครสอบ TEDET อ. ก็นำข้อสอบ ปี 2559 มาลงให้เอาไปฝึกทำกันนะครับ ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2559 พร้อมเฉลย TEDET คณิตศาสตร์ 2559 ข้อสอบชั้น ป.2 [DownLoad]             เฉลย ป.2 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.3 [DownLoad]             เฉลย ป.3 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.4 [DownLoad]             เฉลย ป.4 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.5 [DownLoad]             เฉลย ป.5 [DownLoad] … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2559 พร้อมเฉลย
Jul 04

รายละเอียดกำหนดการ TEDET ประจำปี 2560

กำหนดการสอบ TEDED ปี 2560  ระดับชั้น ป.2- ม.3 รับสมัครถึง 14 ก.ค. 2560 สอบ 3 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามรูปเลยครับ   ใบสมัคร TEDET 2560 +รายละเอียด [Click] ใบสมัคร TEDET 2560 [Click]

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน, ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6, ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on รายละเอียดกำหนดการ TEDET ประจำปี 2560
Aug 24

ข้อสอบ TEDED วิชา คณิตศาสตร์ ปี 2557 ระดับประถมศึกษา พร้อมเฉลย

ใกล้ถึงวันที่จะสอบ TEDET กันแล้วนะครับ วันนี้เลยเอาข้อสอบพร้อมเฉลยมาลงไว้ให้เอาไปทดลองทำกันก่อนสอบ หรือจะเอาไว้ฝึกทำเสริมความรู้ก็ดี ข้อสอบ TEDED คณิตศาสตร์ 2557 ระดับประถมศึกษปีที่ 2     [DownLoad]       เฉลย [DownLoad] ระดับประถมศึกษปีที่ 3     [DownLoad]        เฉลย [DownLoad] ระดับประถมศึกษปีที 4     [DownLoad]        เฉลย [DownLoad] ระดับประถมศึกษปีที่ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบ TEDED วิชา คณิตศาสตร์ ปี 2557 ระดับประถมศึกษา พร้อมเฉลย
Sep 02

เอกสารคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์

เอกสารแบบฝึกหัดสำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.1  เพื่อใช้ฝึกหัดให้รู้จักเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ เนื้อหาภายในจะมีเรื่องรูปเปิดและรูปปิด ให้ได้รู้จักรูปเรขาคณิตต่างๆ และรูปทรงเราขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้พบเจอ การสังเกตลำดับของจำนวน ให้ได้รู้จักกับการแทนค่าเปรียบเทียบรูปต่างๆกับค่าของตัวเลขที่นำมาแทนกัน การเรียงลำดับจากมากไปน้อย น้อยไปมาก รวมถึงการนับเพิ่ม ลด จำนวนตามจำนวนต่างๆที่ไม่ใช่ทีละ 1  พร้อมมีแบบฝึกห้ดทดสอบ ทบทวนความรู้ที่ได้ทำแบบฝึกหัดมา [DownLoad] credit : เวปโรงเรียนเซนต์ฟรัง

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 | Tagged , | Comments Off on เอกสารคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์
Jul 01

ข้อสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ข้อสอบ TME พร้อมเฉลย)

ข้อสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ข้อสอบ TME ประถมศึกษา) เมื่อได้ลงระเบียบการสมัครการสอบ TME ไปแล้ว ทีนี้ก็ถึงคราวของข้อสอบนะครับ ซึ่งจากที่ไปเจอมาส่วนนี้ก็จะเป็นข้อสอบ TME ในระดับประถมศึกษาตั้งแต่ปี 2553 – 2555 ในส่วนของเฉลย ก็จะพยายามหามาลงให้เท่าที่หาเจอจากเวปอื่นๆนะครับ ข้อสอบ ปี 2555  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลยข้อสอบ TME ปี 2555

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | 4 Comments
Jun 11

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3

ประกอบด้วยแบบฝึกจำนวน 8 เล่ม พร้อมเฉลย โดยมีเนื้อหาแบบฝึกดังนี้ [DownLoad]  เล่มที่ 1 เรื่อง ทบทวนการบวกสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 | Tagged , | Comments Off on แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3
Jun 10

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.2

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.2 ชุดนี้นั้นประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จำนวน 7 เล่ม และเฉลยคำตอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้เรียน และผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป [DownLoad]  เล่มที่ 1 เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 | Tagged , , | Comments Off on แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.2
Jun 06

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.1

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.1 แบบฝึกชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนได้คิดเลขได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ประกอบไปด้วยแบบฝึกจำนวน 6 เล่มพร้อมเคู่มือ และเฉลย   แบบฝึกเล่มที่ 1 เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 [DownLoad]

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 | Tagged | Comments Off on แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.1
Feb 21

ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมต้น ปี 2544-2554 พร้อมเฉลยบาง พ.ศ.

ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (สอบแข่งขันรอบที่ 1) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [ประจําปี พ.ศ. 2554]       [เฉลยคำตอบ] [ประจําปี พ.ศ. 2553]       [เฉลยคำตอบ]

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 | Tagged , , | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมต้น ปี 2544-2554 พร้อมเฉลยบาง พ.ศ.