Category Archives: ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6

ข้อสอบ ความรู้ในระดับ ม.4- ม.6 รวมไปถึงข้อสอบเข้า มหาลัย

Jan 30

ข้อสอบ Onet 54 (ปีการศึกษา 2553) วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยแบบละเอียด

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 54 รหัสวิชา 04 E  วิชาคณิตศาสตร์ สอบ 19 ก.พ. 2554 พร้อมเฉลย

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , , | Comments Off on ข้อสอบ Onet 54 (ปีการศึกษา 2553) วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยแบบละเอียด
Jan 28

ข้อสอบ onet 53 ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย (สอบ 20 ก.พ. 2553)

ข้อสอบ onet 53 ม.ปลาย  [DownLoad] รหัสวิชา 03 วิชาคณิตศาสตร์ สอบวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พศ. 2553 พร้อมเฉลย  

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ onet 53 ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย (สอบ 20 ก.พ. 2553)
Jan 23

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย พร้อมเฉลยละเอียด

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย พร้อมเฉลยละเอียด แบบทดสอบแยกเป็นเรื่อง ๆ ไว้สำหรับฝึกทำเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเรื่องนั้นๆ พร้อมเฉลยแบบมีคำอธิบายละเอียดในแต่ละข้อในเรื่องนั้นๆ แบบทดสอบเซต                                                   เฉลยแบบทดสอบเซต แบบทดสอบจำนวนจริง                                        เฉลยแบบทดสอบจำนวนจริง แบบทดสอบตรรกศาสตร์                                      เฉลยแบบทดสอบตรรกศาสตร์ แบบทดสอบเรื่องความสัมพันธ์                             เฉลยแบบทดสอบเรื่องความสัมพันธ์ แบบทดสอบเรื่องกำหนดการเชิงเส้น                     … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | 4 Comments