Category Archives: ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6

ข้อสอบ ความรู้ในระดับ ม.4- ม.6 รวมไปถึงข้อสอบเข้า มหาลัย

Jun 06

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2559 พร้อมเฉลยตัวเลือก

ข้อสอบ O-NET รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2559 สอบวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ข้อสอบพร้อมเฉลยตัวเลือก [DownLoad]   credit : rathcenter

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2559 พร้อมเฉลยตัวเลือก
Nov 20

ข้อสอบคณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ ปี 2559 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1  สอบ 27 ธ.ค. 2558 ข้อสอบมี 2 ตอน ตอนที่ 1 จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน ตอนที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน [DownLoad] ข้อสอบพร้มเฉลยแนวคิด   credit : GTRMATH … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , , | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ ปี 2559 พร้อมเฉลย
Jun 14

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2558 สอบวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ข้อสอบ [DownLoad] เฉลยข้อสอบ [DownLoad]\ credit : สทศ. md

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย
May 17

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ คณิตศาสต์ ปี 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2558 รหัสวิชา 39 คณิตศาตร์ สอบวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558 ข้อสอบมี 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข จำนวน 10 ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน ตอนที่ 2 แบบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ คณิตศาสต์ ปี 2558 พร้อมเฉลย
Oct 02

เอกสาร หนังสือเรียนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2015 (ตุลาคม 2558)

หนังสือเรียนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2015 (ตุลาคม 2558) ช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่การสอบ GAT PAT สำหรับครั้งที่ 1 ของ นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 แล้ว สำหรับโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ก็เป็นโครงการหนึ่งที่มีการจัดขึ้นมาทุกๆปีมาตลอด และมีการให้ Download เอกสารหนังสือได้ และตอนนี้รอบ ต.ค. 2558 ก็เปิดเอกสารให้โหลดกันได้แล้วนะครับ ไปโหลดกันได้เลยที่  [DownLoad]    

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on เอกสาร หนังสือเรียนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2015 (ตุลาคม 2558)
Sep 07

ข้อสอบ PAT1 มี.ค. 58 พร้อมเฉลยแนวคิดละเอียด

เป็นข้อสอบ + เฉลยคำตอบ + เฉลยแนวคิดละเอียด (สมบูรณ์)PAT1 (ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558)[Download] วันที่สอบ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558 ข้อสอบ จะมี 2 ตอน ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ 6 คะแนน ตอนที่ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT1 มี.ค. 58 พร้อมเฉลยแนวคิดละเอียด
Dec 03

ข้อสอบ PAT1 พ.ย. 57 พร้อมเฉลย+ละเอียด

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71   (สอบ พฤศจิกายน 2557) เป็นข้อสอบที่ อ. เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมานะครับ วันที่สอบ วันเสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ข้อสอบ จะมี 2 ตอน ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT1 พ.ย. 57 พร้อมเฉลย+ละเอียด
May 21

ข้อสอบ PAT 1 เม.ย. 57 พร้อมเฉลย

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71   (เม.ย. 57) เป็นข้อสอบที่เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมานะครับ ไม่ใช่ฉบับจากตัวข้อสอบจริง ก็เลยไม่แน่ใจในตัวเลข หรือตัวโจทย์ต่างๆ ว่ามีความถูกต้อง 100% เหมือนข้อสอบทุกตัวแค่ไหน ให้ได้เอามาฝึกฝนทำกัน เพื่อฝึกเตรียมความพร้อมก่อนสอบ pat 1 ในปี 2558 วันที่สอบ วันเสาร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557 ข้อสอบในปีนี้ จะมี 2 ตอน ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT 1 เม.ย. 57 พร้อมเฉลย
Mar 11

ข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 57 พร้อมเฉลย

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71    (มี.ค. 57) เป็นข้อสอบที่เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมา ภายในเป็นข้อสอบจะเขียนว่าวันเสาร์ที่  7 ธันวาคม 2556 นะครับ แต่เท่าที่สอบถามเด็ก น.ร. ของ อ. ที่ไปสอบมาแล้ว บอกว่าเป็นชุด มี.ค. 57 ที่พึ่งจะสอบไป ข้อสอบจะมี 2 ตอน ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด จำนวน 30 ข้อ (ข้อ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 57 พร้อมเฉลย
Feb 10

แบบทดสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 พร้อมเฉลย

เหลืออีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสอบ onet สำหรับนักเรียน ม.6 กันแล้ว ซึ่งการสอบครั้งนี้สำคัญกับนักเรียนมาก เพราะมีโอกาสสอบกันคนละครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัว และคะแนนที่ได้ก็จะนำไปใช้ในการยื่นคะแนนเข้าแอดมิดชั่น ในวันนี้ก็เลยนำแนวข้อสอบมาให้ฝึกทำกันนะครับ แบบทดสอบ  Pre  O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  39 [DownLoad] คำชี้แจง  ข้อสอบ  จำนวน  40  ข้อ ๆ ละ 2.5  คะแนน  แบ่งเป็น  2  ส่วน ตอนที่ 1.เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ข้อที่ 1-32 ตอนที่ 2.ระบายคำตอบ  ข้อที่ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 พร้อมเฉลย