Category Archives: ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6

ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6
ข้อสอบ ความรู้ในระดับ ป.4-ป.6 รวมไปถึงข้อสอบเข้า ม.1

Mar 07

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2551

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม  ปีการศึกษา 2551 เป็นข้อสอบที่ได้มาจากเวปของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม ที่บอกว่าเป็นข้อสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2551 เหมาะสำหรับนำไปใช้ฝึกฝนเพื่อนเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม หรือโรงเรียนอื่นๆได้ ไม่มีเฉลยนะครับ [DownLoad] credit : เวปโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | 1 Comment
Mar 07

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้เป็นแนวข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ เหมาสำหรับใช้ฝึกฝนทำเพื่อนเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ในทุกๆโรงเรียน โดยเฉพาะสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตต่างๆ มีพร้อมฉลยแบบละเอียด [DownLoad ข้อสอบ] [เฉลยวิธีทำ] credit : สถาบันกวดวิชาบิ๊กเบรน  

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , , , | 1 Comment
Feb 17

เสริมคิด คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ปี 2551-2552)

เสริมคิด คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา [DownLoad] (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2551-2552) โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมเฉลยแนวคิด [md]

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on เสริมคิด คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ปี 2551-2552)
Feb 14

ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2544-2553

  ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สอบแข่งขันรอบที่ 1) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเฉลย ในบางปีที่หาได้นะครับ ตอนนี้หาได้ปี  2552 ปีเดียว [ประจําปี พ.ศ. 2553]       [เฉลยเฉพาะคำตอบ]       [เฉลยวิธีทำละเอียด] [ประจําปี พ.ศ. 2552]       [เฉลยเฉพาะคำตอบ]       [เฉลยวิธีทำละเอียด] 

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2544-2553
Feb 12

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า Gifted ม.1 ปี 2555 พร้อมเฉลย

ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า GIFTED ม.1 ปี 2555 [DownLoad] เป็นข้อสอบส่วนกลางที่ใช้ในคัดเลือกในการสอบเข้าประเภทห้องเรียนพิเศษ ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (Gifted) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ปี 2555 ในบางโรงเรียน เฉลยโดย อ. สุชาต

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , , | Comments Off on แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า Gifted ม.1 ปี 2555 พร้อมเฉลย
Feb 11

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต ข้อสอบคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นข้อสอบจริงเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง ในปี 2550 ใช้เป็นแนวในการสอบเข้า เหมาะสำหรับฝึกฝนทำเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนต่างๆ มีระดับความยากพอประมาณ พร้อมเฉลยคำตอบแบบตัวเลือก [ข้อสอบปี 2550 พร้อมเฉลย] [md]

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | 1 Comment
Feb 11

เอกสารความรู้ 8 ปี คณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา

เอกสารความรู้ 8 ปี คณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา [DownLoad] เอกสาร 8 ปี คณิตศาสตร์โลกเป็นการนำเสนอข้อสอบที่ใช้แข่งขันคณิตศาสตร์โลกระดับประถมศึกษา Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC) ที่ฮ่องกง ปี 2540 ถึง 2547 รวม 8 ปี พร้อมเฉลยแนวคิดในการหาคำตอบ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Comments Off on เอกสารความรู้ 8 ปี คณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา
Feb 01

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT (National Test)

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT (National Test) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเฉลย ใช้สำหรับฝึกทำเป็นแนวข้อสอบในการเตรียมสอบ Onet ป.6 ได้ ชุดที่ 1 ฉบับปี 2548  ชุดที่ 2 ฉบับปี 2549 ชุดที่ 3 ฉบับปี 2550 ชุดที่ 4 ฉบับปี 2551 ชุดที่ 5 ฉบับปี 2552 [b]

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Comments Off on แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT (National Test)
Jan 31

เฉลย ข้อสอบ ONET 54 (ปีการศึกษา 2553) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6

เฉลย ข้อสอบ ONET 54 (ปีการศึกษา 2553) วิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.6 ชุด 62A เป็นเฉลยแบบ ตัวเลือก และตัวเลขคำตอบ ลงในข้อสอบ ไม่มีคำอธิบายวิธีทำ   [DownLoad]   ตัวข้อสอบส่วนคณิตศาสตร์ onet 54 ชุด 62A [DownLoad]   [b]

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on เฉลย ข้อสอบ ONET 54 (ปีการศึกษา 2553) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6
Jan 31

ข้อสอบ Pre ONET 2555 วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ Pre O-NET 2555 วิชา คณิตศาสตร์  [DownLoad] ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ใช้สำหรับฝึกทำเป็นแนวข้อสอบเป็นแนข้อสอบในการเตรียมสอบ o-net ได้ เฉลย

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Comments Off on ข้อสอบ Pre ONET 2555 วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 พร้อมเฉลย