Category Archives: ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6

ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6
ข้อสอบ ความรู้ในระดับ ป.4-ป.6 รวมไปถึงข้อสอบเข้า ม.1

Jul 10

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 แนวข้อสอบแข่งขัน สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1 จำนวน 4 ชุด (ชุดที่ 3-6) แต่ละชุดประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 30 ข้อ แบบเติมคำตอบ สำหรับทั้ง 4 ชุดนี้ไม่มีเฉลยนะครับ โดยเริ่มจากชุดที่ 3 เนื่องจากไม่เจอชุดที่ 1 กับ 2 เลยมีเพียงชุดที่ 3 – 6  เหมาะสำหรับนำไปใช้ฝึกฝนทำในการเตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบเข้า ม.1 ที่โรงเรียนหรือสาธิตต่างๆได้ ข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1(ชุดที่3)    [DownLoad] ข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1(ชุดที่4)   [DownLoad] ข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1(ชุดที่5)   … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1
Jul 01

ข้อสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ข้อสอบ TME พร้อมเฉลย)

ข้อสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ข้อสอบ TME ประถมศึกษา) เมื่อได้ลงระเบียบการสมัครการสอบ TME ไปแล้ว ทีนี้ก็ถึงคราวของข้อสอบนะครับ ซึ่งจากที่ไปเจอมาส่วนนี้ก็จะเป็นข้อสอบ TME ในระดับประถมศึกษาตั้งแต่ปี 2553 – 2555 ในส่วนของเฉลย ก็จะพยายามหามาลงให้เท่าที่หาเจอจากเวปอื่นๆนะครับ ข้อสอบ ปี 2555  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลยข้อสอบ TME ปี 2555

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | 4 Comments
Jun 13

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6

หลังจากได้ลงแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1- ป.5 ไปแล้ว ณ.วันนี้ก็ถึงคิวของ ป.6 ระดับพี่ใหญ่สุดในระดับประถมศึกษากันแล้ว นะครับ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับชุดนี้จะประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จำนวน 8 เล่ม และเฉลยคำตอบแบบฝึก โดยแบ่งเป็นแบบฝึกตามเรื่องต่อไปนี้ [DownLoad]  เล่มที่ ๑   เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนนับ [DownLoad]  เล่มที่ ๒    เรื่อง   การคูณและการหารจำนวนนับ  

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6
Jun 12

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับชุดนี้จะประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จำนวน 7 เล่ม และเฉลยคำตอบแบบฝึก โดยแบ่งเป็นแบบฝึกตามเรื่องต่อไปนี้ [DownLoad]   เล่มที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ [DownLoad]   เล่มที่ 2 เรื่อง การคูณและการหารจำนวนนับ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5
Jun 11

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4

สำหรับแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดนี้ประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จำนวน 6 เล่ม และเฉลยคำตอบแบบฝึก [DownLoad]   เล่มที่ 1 เรื่อง ทบทวนการบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวนนับ [DownLoad]   เล่มที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4
Mar 19

แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รร.รัฐบาลและสาธิต วิชาคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1  รร.รัฐบาลและสาธิต วิชาคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์แบบตัวเลือก 4 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ จำนวน 3 ชุด ใชสำหรับฝึกฝนในการทำเพื่อนเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลต่างๆ และสาธิตได้ ไม่มีเฉลยนะครับ มีแต่ข้อสอบอย่างเดียว [ชุดที่ 1] [ชุดที่ 2] [ชุดที่ 3] credit : Hot-ed

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รร.รัฐบาลและสาธิต วิชาคณิตศาสตร์
Mar 08

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ คัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1(ทั่วประเทศ)

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ คัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1(ทั่วประเทศ) เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์แบบตัวเลือกจำนวน 50 ข้อ จำนวน 7 ชุด เหมาะสำหรับใช้ฝึกฝนทดลองทำเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า ม.1 มีแต่ตัวข้อสอบไม่มีเฉลยนะครับ [แนวข้อสอบ ชุดที่1]

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ คัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1(ทั่วประเทศ)
Mar 07

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2551

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม  ปีการศึกษา 2551 เป็นข้อสอบที่ได้มาจากเวปของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม ที่บอกว่าเป็นข้อสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2551 เหมาะสำหรับนำไปใช้ฝึกฝนเพื่อนเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม หรือโรงเรียนอื่นๆได้ ไม่มีเฉลยนะครับ [DownLoad] credit : เวปโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | 1 Comment
Mar 07

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้เป็นแนวข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ เหมาสำหรับใช้ฝึกฝนทำเพื่อนเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ในทุกๆโรงเรียน โดยเฉพาะสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตต่างๆ มีพร้อมฉลยแบบละเอียด [DownLoad ข้อสอบ] [เฉลยวิธีทำ] credit : สถาบันกวดวิชาบิ๊กเบรน  

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , , , | 1 Comment
Feb 17

เสริมคิด คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ปี 2551-2552)

เสริมคิด คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา [DownLoad] (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2551-2552) โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมเฉลยแนวคิด [md]

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on เสริมคิด คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ปี 2551-2552)