Category Archives: ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6

ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6
ข้อสอบ ความรู้ในระดับ ป.4-ป.6 รวมไปถึงข้อสอบเข้า ม.1

Aug 21

ข้อสอบแข่งขัน โครงการ E-SARN MATH TOP TEN ระดับประถมศึกษา ปี 2554

การสอบแข่งขันโครงการ E-SARN MATH TOP TEN ประจำปีการศึกษา 2554 สอบวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.00-11.00 น. ระดับประถมศึกษา หลังจากที่ได้ลงข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์โครงการ E-SARN MATH TOP TEN ปีการศึกษา 2553 ไป ผมก็ได้ไปหาของปีอื่นๆมาก็เลยได้เจอตัวข้อสอบประจำปี 2554 ก็เลยนำมาให้ลงให้ต่อพร้อมกับเฉลยคำตอบของข้อสอบด้วย หวังว่าข้อสอบฉบับนี้คงได้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่จะสอบแข่งขันโครงการนี้ในปีต่อๆไปหรือสำหรับนำไปฝึกฝนวัดความรู้ในระดับประถมเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ก็ได้ ภายในไฟล์ประกอบด้วย ข้อสอบ จำนวน 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | Comments Off on ข้อสอบแข่งขัน โครงการ E-SARN MATH TOP TEN ระดับประถมศึกษา ปี 2554
Aug 19

แบบทดสอบแข่งขันโครงการ E-Sarn Math Top Ten ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่2

โครงการ E-SARN MATH TOP TEN โดยสมาคมนักเรียนเก่าขอนแก่นวิทยายน ร่วมกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน แบบทดสอบช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) เป็นโครงการจัดสอบแข่งขัวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่ทาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในทุกๆปี  สำหรับข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.4-ป.6 ที่จัดแข่งในปีการศึกษา 2553 ภายในไฟล์ประกอบด้วย ข้อสอบ จำนวน 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 29 ข้อ ตอนที่ 2 แบบเติมคำตอบ จำนวน 14 ข้อ เนื้อหาข้อสอบก็อยู่ในระดับชั้น ป.4-6 เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 – … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on แบบทดสอบแข่งขันโครงการ E-Sarn Math Top Ten ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่2
Aug 11

แนวข้อสอบจริงเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2552

ข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ เป็นข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าจริง เข้า ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง เมื่อปี 2552  เหมาะแก่การนำมาใช้ฝึกฝนทำ เพื่อเป็นแนวข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนต่างๆได้ รายละเอียดเอกสาร เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลยคำตอบแบบตัวเลือกไม่มีอธิบายคำตอบ [DownLoad]  ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 สาธิต ปี 2552 พร้อมเฉลย

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | 1 Comment
Jul 10

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 แนวข้อสอบแข่งขัน สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1 จำนวน 4 ชุด (ชุดที่ 3-6) แต่ละชุดประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 30 ข้อ แบบเติมคำตอบ สำหรับทั้ง 4 ชุดนี้ไม่มีเฉลยนะครับ โดยเริ่มจากชุดที่ 3 เนื่องจากไม่เจอชุดที่ 1 กับ 2 เลยมีเพียงชุดที่ 3 – 6  เหมาะสำหรับนำไปใช้ฝึกฝนทำในการเตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบเข้า ม.1 ที่โรงเรียนหรือสาธิตต่างๆได้ ข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1(ชุดที่3)    [DownLoad] ข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1(ชุดที่4)   [DownLoad] ข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1(ชุดที่5)   … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1
Jul 01

ข้อสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ข้อสอบ TME พร้อมเฉลย)

ข้อสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ข้อสอบ TME ประถมศึกษา) เมื่อได้ลงระเบียบการสมัครการสอบ TME ไปแล้ว ทีนี้ก็ถึงคราวของข้อสอบนะครับ ซึ่งจากที่ไปเจอมาส่วนนี้ก็จะเป็นข้อสอบ TME ในระดับประถมศึกษาตั้งแต่ปี 2553 – 2555 ในส่วนของเฉลย ก็จะพยายามหามาลงให้เท่าที่หาเจอจากเวปอื่นๆนะครับ ข้อสอบ ปี 2555  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลยข้อสอบ TME ปี 2555

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | 4 Comments
Jun 13

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6

หลังจากได้ลงแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1- ป.5 ไปแล้ว ณ.วันนี้ก็ถึงคิวของ ป.6 ระดับพี่ใหญ่สุดในระดับประถมศึกษากันแล้ว นะครับ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับชุดนี้จะประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จำนวน 8 เล่ม และเฉลยคำตอบแบบฝึก โดยแบ่งเป็นแบบฝึกตามเรื่องต่อไปนี้ [DownLoad]  เล่มที่ ๑   เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนนับ [DownLoad]  เล่มที่ ๒    เรื่อง   การคูณและการหารจำนวนนับ  

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6
Jun 12

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับชุดนี้จะประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จำนวน 7 เล่ม และเฉลยคำตอบแบบฝึก โดยแบ่งเป็นแบบฝึกตามเรื่องต่อไปนี้ [DownLoad]   เล่มที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ [DownLoad]   เล่มที่ 2 เรื่อง การคูณและการหารจำนวนนับ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5
Jun 11

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4

สำหรับแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดนี้ประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จำนวน 6 เล่ม และเฉลยคำตอบแบบฝึก [DownLoad]   เล่มที่ 1 เรื่อง ทบทวนการบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวนนับ [DownLoad]   เล่มที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4
Mar 19

แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รร.รัฐบาลและสาธิต วิชาคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1  รร.รัฐบาลและสาธิต วิชาคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์แบบตัวเลือก 4 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ จำนวน 3 ชุด ใชสำหรับฝึกฝนในการทำเพื่อนเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลต่างๆ และสาธิตได้ ไม่มีเฉลยนะครับ มีแต่ข้อสอบอย่างเดียว [ชุดที่ 1] [ชุดที่ 2] [ชุดที่ 3] credit : Hot-ed

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รร.รัฐบาลและสาธิต วิชาคณิตศาสตร์
Mar 08

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ คัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1(ทั่วประเทศ)

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ คัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1(ทั่วประเทศ) เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์แบบตัวเลือกจำนวน 50 ข้อ จำนวน 7 ชุด เหมาะสำหรับใช้ฝึกฝนทดลองทำเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า ม.1 มีแต่ตัวข้อสอบไม่มีเฉลยนะครับ [แนวข้อสอบ ชุดที่1]

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ คัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1(ทั่วประเทศ)