Category Archives: ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6

ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6
ข้อสอบ ความรู้ในระดับ ป.4-ป.6 รวมไปถึงข้อสอบเข้า ม.1

Jul 04

ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2558 พร้อมเฉลย TEDET คณิตศาสตร์ 2558 ข้อสอบชั้น ป.2 [DownLoad]             เฉลย ป.2 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.3 [DownLoad]             เฉลย ป.3 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.4 [DownLoad]             เฉลย ป.4 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.5 [DownLoad]             เฉลย ป.5 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.6 [DownLoad]             เฉลย ป.6 [DownLoad]   … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2558 พร้อมเฉลย
Jul 04

ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2559 พร้อมเฉลย

ช่วงนี้เป็นช่วงรับสมัครสอบ TEDET อ. ก็นำข้อสอบ ปี 2559 มาลงให้เอาไปฝึกทำกันนะครับ ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2559 พร้อมเฉลย TEDET คณิตศาสตร์ 2559 ข้อสอบชั้น ป.2 [DownLoad]             เฉลย ป.2 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.3 [DownLoad]             เฉลย ป.3 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.4 [DownLoad]             เฉลย ป.4 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.5 [DownLoad]             เฉลย ป.5 [DownLoad] … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2559 พร้อมเฉลย
Jul 04

รายละเอียดกำหนดการ TEDET ประจำปี 2560

กำหนดการสอบ TEDED ปี 2560  ระดับชั้น ป.2- ม.3 รับสมัครถึง 14 ก.ค. 2560 สอบ 3 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามรูปเลยครับ   ใบสมัคร TEDET 2560 +รายละเอียด [Click] ใบสมัคร TEDET 2560 [Click]

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน, ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6, ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on รายละเอียดกำหนดการ TEDET ประจำปี 2560
Jan 31

แบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปี การศึกษา 2559

ใกล้จะถึงวันสอบ O-NET ในปี 2560 นี้กันแล้วนะครับ วันนี้ก็ได้นำ ข้อสอบ PRE O-NET ปี 2559 มาให้เอาไปลองทำกันก่อนลงสนามจริงกัน แบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปี การศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และ วัฒนธรรม      [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      [DownLoad] ที่มา : … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปี การศึกษา 2559
Aug 24

ข้อสอบ TEDED วิชา คณิตศาสตร์ ปี 2557 ระดับประถมศึกษา พร้อมเฉลย

ใกล้ถึงวันที่จะสอบ TEDET กันแล้วนะครับ วันนี้เลยเอาข้อสอบพร้อมเฉลยมาลงไว้ให้เอาไปทดลองทำกันก่อนสอบ หรือจะเอาไว้ฝึกทำเสริมความรู้ก็ดี ข้อสอบ TEDED คณิตศาสตร์ 2557 ระดับประถมศึกษปีที่ 2     [DownLoad]       เฉลย [DownLoad] ระดับประถมศึกษปีที่ 3     [DownLoad]        เฉลย [DownLoad] ระดับประถมศึกษปีที 4     [DownLoad]        เฉลย [DownLoad] ระดับประถมศึกษปีที่ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบ TEDED วิชา คณิตศาสตร์ ปี 2557 ระดับประถมศึกษา พร้อมเฉลย
Jun 14

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558 ข้อสอบ [DownLoad] เฉลยข้อสอบ [DownLoad] credit : สทศ. md

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย
Mar 21

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต

มาละครับวันนี้ก็ใกล้ถึงวันเวลาที่จะสอบเข้า ม.1 ในปี 2559 นี้กันแล้ว สำหรับวันนี้ก็จะนำแนวข้อสอบเข้า ม. 1  พร้อมเฉลยแบบตัวเลือกมาให้ได้ลองทำกัน สำหรับข้อสอบชุดนี้เป็นแบบตัวเลือก 4 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ เป็นข้อสอบที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่ยากมาก เหมาะสำหรับแนวเตรียมสอบเข้า โรงเรียนทั่วๆไปกันนะครับ แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม .1 โรงเรียนรัฐบาล ชุด 1  [DownLoad]   md

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | Comments Off on แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต
Feb 11

ข้อสอบ Pre-Test เข้า ม.1 2559 สตรีวิทยา พร้อมเฉลย

ข้อสอบ Satriwit Pre-Test 2559 ทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอบวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559 วิชาที่สอบ มี 5 วิชา ที่นำมาลงให้เป็นส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ข้อ 1-30 ข้อสอบคณิตศาสตร์ [DownLoad] เหมาะสำหรับใช้ฝึกทำข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า ม.1 รร.รัฐบาลต่างๆ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ Pre-Test เข้า ม.1 2559 สตรีวิทยา พร้อมเฉลย
Jan 31

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2557 [DownLoad] ข้อสอบ มี 2 ตอน รวม 100 คะแนน ตอนที่ 1   แบบเลือกตอบ 1 คำตอบ  :  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 1- 25 ข้อละ 3 คะแนน รวม 75 คะแนน) ตอนที่ 2      แบบเขียนตอบ  :  หาคำตอบที่ถูกต้องโดยต้องเขียนและระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบลงในกระดาษคำตอบ (ข้อ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย
Jan 13

ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 รร.หอวัง ปี 2548 ฉบับเต็ม

ข้อสอบเก่าเข้า ม.1 รร.หอวัง ปี 2548 [DownLoad] ข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2548 วิชาคณิตศาสตร์ ข้อ 41-80 เวลา 40 นาที ข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ ถึงแม้จะเป็นข้อสอบเก่า แต่ก็ยังสามารถใช้ในการนำมาฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์ในการทำโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมตัวในการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลต่างๆได้   md

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 รร.หอวัง ปี 2548 ฉบับเต็ม